Her er DeiCs webinarer i december

Af Nicolai Devantier , 20/11/20
I december kan du deltage på fire forskellige webinarer, hvor indholdet spænder fra informationssikkerhed til fremtidens DeiC og samarbejdet med universiteterne. Her er hele listen for julemåneden.

Grundet Corona-situationen har vi desværre været nødsaget til at aflyse årets DeiC Konference. I stedet afholder DeiC en lang række webinarer, der løber helt frem til foråret 2021.

I december kan du deltage på fire forskellige. Du kan se emnet og tilmelde dig herunder. Det er gratis at deltage i webinarerne.

Vi håber dog meget på at være tilbage med konferencen næste år. Sæt allerede nu kryds i kalenderen den 3.-4. november 2021. Læs mere her.

1. DeiC - status for strategi og proces

Det er nu næsten to år siden, at universiteterne og Uddannelses- og Forskningsministeriet lancerede den fælles Strategi for Nationale Samarbejde om Digital Forskningsinfrastruktur.

DeiC Bestyrelsesformand John Renner Hansen vil på dette webinar informere om de gennemførte aktiviteter, og om planer på kort og længere sigt.

Deltag her, hvis du har interesse i at høre om det nye DeiC og samarbejdet med universiteterne.

 • Tid: 3. december, klokken 10.00 – 11.30
 • Tilmelding her.

2. The Openness Profile – simply acknowledging scientific contribution

Anna Mette Morthorst, specialkonsulent i DeiC og dansk repræsentant i Knowledge Exchange (KE), vil give en kort introduktion til KE, et europæisk partnerskab , som DeiC blev en del af i 2020. Formålet med KE er at understøtte Open Science og at udvikle digitale infrastrukturer og services til gavn for forskning og videregående uddannelser.

Lorna Wildgaard, Data Management Specialist, Research Support Københavns Universitetsbibliotek/Det Kongelige Bibliotek vil derefter afholde en interaktiv workshop om Openness profile (OP), et Knowledge Exchange-projekt.

OP demonstrerer en portefølje tilgang med en bred vifte af tiltag til, hvordan man kan præsentere og synliggøre bidrag til Open Science. OP tænkes koblet til den enkeltes ORCID profil. OP promaskinlæsbar og kan dermed forenkle administrative processer. Få mere at vide om muligheder og udfordringer forbundet med OP, og om muligheder for at OP ”prof of concept” kan implementeres.

 • Tid: 7. december, klokken 10.00 – 11.00
 • Tilmelding her.

3. Preprints – forskning her og nu

Preprints er en mulighed for at forud-publicere forskningsresultater og data, som har stigende interesse hos forskere, politikere og i samfundet generelt, senest i forbindelse med COVID-19. Preprints erstatter ikke fagfællebedømt forskning, men kan accelerere forskning i en tid, hvor der ofte er lang ventetid på kvalitetsbedømmelse fra forlag.

Webinaret, der består af tre oplæg, formidler resultater fra projekt preprints: science in real time fra Knowledge Exchange (KE), et europæisk partnerskab, som DeiC blev en del af i 2020. Formålet med KE er at understøtte Open Science og at udvikle digitale infrastrukturer og services til gavn for forskning og videregående uddannelser. Desuden vil du i tre oplæg høre om erfaringer med preprints i en dansk kontekst.

 1. Preprints rolle i videnskabelig kommunikation baseret på en stor europæisk undersøgelse fra KE blandt forskere og andre interessenter v. Anna Mette Morthorst, specialkonsulent DeiC, dansk repræsentant i KE.
 2. Om preprint og mulige forbehold v. Charlotte Wien, Forskningschef, Professor, Syddansk Universitetsbibliotek - Forsknings- og Analysesektionen.
 3. Preprints i praksis v. Martin Dietz, postdoc, Aarhus Universitet, og Irina-Elena Antonescu, Modelling Scientist Quantitative Clinical Pharmacology tidligere PhD student, SDU.
 • Tid: 10. december, klokken 10.00 – 11.15
 • Tilmelding her.

4. 2021: Mere videndeling fra DKCERT

På dette webinar præsenterer chefen for DKCERT, Henrik Larsen, DKCERTs planer for nye initiativer til at øge videndelingen og erfaringsudvekslingen, der kommer til at præge 2021.

Et af initiativerne er MISP’en – Malware Information Sharing Platform – som har været i pilotdrift siden foråret 2020, og som i 2021 skal tilbydes alle universiteterne. Et andet initiativ er beredskabsøvelser, som DKCERT vil introducere et koncept for, og som ligeledes bliver et tilbud til institutionerne på forskningsnettet.

Her vil der bl.a. blive trukket på de erfaringer, DKCERT har gjort ifm. deltagelsen i Géants workshops i krisestyring og beredskab for de ansatte på de europæiske forskningsnet, samt fra nationale øvelser.

Webinaret vil derudover gennemgå de andre ydelser, som DKCERT har til forskningsnettets institutioner: DPO-tjenesten, scanningstjenesten, PHISH osv.

Webinaret er henvendt til it-afdelinger, sikkerhedsfolk på forskningsnettet og andre interesserede.  

 • Tid: 17. december, klokken 10.00 – 11.00
 • Tilmelding her.

Vi glæder os til at se dig igen i december.

Relaterede nyheder