Ny høring om fremtidens data management-strategi

Af Rene Belsø , 13/11/20
DeiC indkalder til høring vedrørende ny National strategi for data management baseret på FAIR-principperne.

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen bad den 1. februar 2020 DeiC om at varetage udarbejdelsen af en national strategi for data management baseret på FAIR-principper for forskningsdata. FAIR-principperne handler om forskningsdata - Findability, Accessibility, Interoperability, and Reuse of digital assets.

Fokus for strategien er defineret som elektroniske data, der adresseres den Europæiske Unions Direktivet om åbne data, det tidligere PSI-direktiv, særligt artikel 10. Strategien skal blandt andet udgøre den politik, som direktivet foreskriver bliver implementeret i medlemslandene.

Der introduceres et sæt principper for, hvordan forskere, forskningsinstitutioner og bevaringsinstitutioner håndterer forskningsdata og gør dem FAIR. Der fremføres desuden anbefalinger til principper for, hvordan udgifter til data management skal dækkes af universiteter og forskningsfinansierende fonde.

Strategien peger på behovet at der udarbejdes forslag til politikker for, hvilke krav forskningsfinansierende aktører skal stille angående håndtering af forskningsdata. 

Høringsperioden løber frem til 1. februar 2021.

Du kan læse udkastet til ny national strategi for data management baseret på FAIR-principperne her: dansk version PDF / Word / engelsk version PDF.

Institutioner og enkeltpersoner, som ønsker at bidrage til høringen, kan fremsende disse til emailadressen: FAIR_DM_strategi@deic.dk inden 1. februar 2021. Der modtages kommentarer i Word-dokumentet på den danske udgave. 

Kom med på webinar

DeiC inviterer desuden til et webinar torsdag 19. november kl. 10-11.30, hvor strategien bliver præsenteret af repræsentanter for arbejdsgrupperne, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål.

Du kan tilmelde dig her.

Relaterede nyheder

Relateret indhold