Invitation: Kom med til DataCite-orienteringsmøde

Af Rene Belsø , 30/10/20
DeiC inviterer danske institutioner til at indgå i et internationalt konsortium, der arbejder med tildeling af Persistent Digital Object Identifiers til forskningsdata.

DataCite er en globalt dækkende non-profit-organisation for tildeling af referencer - Persistent Digital Object Identifiers (DOI’er) - til forskningsdata. Formålet er ”to help the research community locate, identify, and cite research data with confidence”. 

DataCite blev stiftet i 2009 af seks europæiske informationstjenester, herunder Danmarks Tekniske Informationscenter ved DTU.

Læs mere på: DataCite Danmark.

Medio 2017 overtog DeiC rollen fra DTU som national koordinator af det danske medlemskab af DataCite. Tanken er, at udmøntningen af DOI’er skal stige – som en naturlig konsekvens af den kommende danske strategi for FAIR data. Der forventes således en løbende stigning i budgettet til DataCite i årene fremover. 

DataCite har primo 2020 besluttet en ny organiserings- og finansieringsmodel, og introducere således et konsortiemedlemskab med betragtelige politiske, administrative og økonomiske fordele – man vil som konsortium stå stærkere internationalt og samtidig opleve en økonomisk besparelse sammenlignet med direkte medlemskab.  

DeiC har på denne baggrund pr. 30. juni 2020 opsagt alle DataCite-aftaler med danske institutioner, med henblik på at tilbyde lederskab og finansiering af et nyt dansk DataCite-konsortium.

Udmøntning af DOI'er for institutionerne gennem DataCite er indtil videre uændret, men vil inden udgangen af året blive omlagt til den nye konsortiemodel. Et direkte medlemskab af DataCite for institutionerne fra 2021, uden om det kommende danske konsortium, vil være muligt, men vil da ikke blive koordineret af DeiC, ligesom DeiC i sådan tilfælde ikke vil betale omkostningerne.

I forlængelse af opsigelserne af de eksisterende DataCite-klientaftaler, inviterer DeiC nu alle interesserede institutioner til at deltage i et DataCite-orienteringsmøde, om oprettelsen af det nye dansk DataCite-konsortium:

  • Tid: Mandag 16. november 2020 klokken 14:00 – 15:00.
  • Sted: Videomøde (DeiC fremsender link efter tilmelding).

På mødet vil DeiC kort repetere baggrund for samt formålet med den danske DataCite konsortiedannelse, som alle danske forskningsdata-publicerende institutioner er inviteret til at indgå i. Samtidigt vil vi præsentere udkast til aftale mellem interesserede danske institutioner og DeiC, med sigte på at diskutere og eventuelt justere denne, således at vi kan få alle aftalerne på plads inden årets udgang.

Ønsker din institution at deltage i mødet anmoder vi institutionen ved tilmelding om at oplyse, hvem der er deres DataCite-kontaktperson, samt vedlægge et mandat fra institutionsledelsen, der berettiger kontaktpersonen til at forhandle og eventuelt indgå DataCite-aftaler på institutionen vegne, med dertilhørende juridiske forpligtigelse.

Henvendelser om deltagelse i informationsmødet rettes til:

Rene Belsø

Relaterede nyheder

Relateret indhold