Nyt forum skal rådgive om data management

Af Nicolai Devantier , 15/10/20
Et nyt rådgivende organ i DeiC skal skabe dialog og brugerinddragelse i udviklingen af digital infrastruktur. Alle otte universiteter deltager i arbejdet, der skydes i gang i slutningen af oktober.

Da Uddannelses- og Forskningsministeriet og universiteterne afsluttede arbejdet med Strategi for Nationalt Samarbejde om Digital Forskningsinfrastruktur, blev behovet for en øget dialog og brugerinddragelse i udviklingen af infrastrukturen understreget.

For at understøtte denne beslutning har man valgt at etablere DM Rådgivende Forum som et rådgivende organ i DeiC.

Via sin rådgivning skal det stimulere og styrke udviklingen af fælles nationale tjenester og aktiviteter på data management-området ud fra princippet om, at investeringer i digital infrastruktur til forskning og uddannelse skal koordineres, udnyttes og drives effektivt.

Desuden skal medlemmerne medvirke til at skabe større sammenhæng mellem den internationale udvikling og danske aktiviteter på lokalt og nationalt niveau.

Opgaverne består eksempelvis i at bidrage til udviklingen af en sammenhængende lagrings- og data management-struktur for hele datas livscyklus og at sikre tilgængeligheden for alle forskere, uanset videnskabeligt hovedområde, til de mest nødvendige data management-tjenester.

Derfor skal DM Rådgivende Forum blandt andet følge og vurdere udviklingen på området, komme med nye forslag og udarbejde oplæg til specifikationer af tjenester.

DeiCs bestyrelse udpeger op til to personer fra hvert universitet efter indstilling fra universitetet. Medlemmerne sidder i en toårig periode.

Du kan se de valgte personer for 2020 til 2022 her og læse hele det foreløbige kommissorium her (PDF).

Der er kick-off på arbejdet den 27. oktober 2020.

Læs mere:

Relaterede nyheder

Relateret indhold