Knowledge Exchange søger konsulent til projekt om at udgive reproducerbare data

Af Anna Mette Morthorst , 27/08/20
KE leder efter en ekstern konsulent, der vil være med til at udvikle et nyt projekt om at udgive reproducerbare data. Fristen for at søge opgaven er den 9. september.

Knowledge Exchange (KE) har igangsat et nyt projekt - Publishing Reproducible Research Output, og søger derfor en ekstern konsulent til facilitere projektet. Hvis du er interesseret i konsulentopgaven, kan du læse opslaget på KEs hjemmeside.

Fristen er 9. september 2020. Bemærk kort frist.

Projektet handler om at gøre det lettere for forskere at udgive reproducerbare data.

Reproducerbarhed og transparens anses I forskningen for helt afgørende. Muligheden for at kunne reproducere og efterprøve forskningsresultater for at checke deres validitet er en vigtig hjørnesten i forskningen, der hjælper med at sikre kvaliteten af forskningen og at bygge videre på eksisterende viden.

Den nye digitale virkelighed har bragt flere muligheder, men også stigende krav i forhold til at kunne dokumentere, dele og verificere forskningsprocesser og resultater. Dette passer overens med de overordnede formål med Open Science, der fordrer blandt andet fri adgang til at teste vha. software, åbne data og Open Access til publikationer, selvom åbenhed ikke alene garanterer, at resultater kan repliceres.

De fleste forskere er enige om, at reproducerbarhed og transparens er ideelle mål, og del af god forskningspraksis, er bestræbelserne på at øge reproducerbarhed stadig ikke noget, der automatisk sker i dag. Derfor er formålet med dette projekt, at udføre en gap analyse og undersøge forskeres behov i forhold til at forbedre mulighederne for at kunne udgive reproducerbare forskningsresultater og data.

Særligt vil projektet undersøge, hvordan tekniske og sociale infrastrukturer kan støtte forskere i dette – som passer til Open scholarship framework, som er en KE model til at kunne adressere forskelige aspekter af Open Science. Den sociale dimension kan knytte sig til incitamentsstrukturer (som I dag ofte ikke belønner deling af data eller metoder) eller forbehold ved ikke at dele data, eller mangel på uddannelsesmuligheder.

Den tekniske dimension knytter sig til infrastrukturer som forlag eller tekniske løsninger, der hjælper forskere med at udføre, dokumentere eller udgive deres forskning og som er nødvendig for at kunne reproducere data.

Projektet ledes af Juliane Kant (DFG) og Anna Mette Morthorst (DeiC). Projektgruppen består af forskere og infrastruktureksperter fra de seks europæiske KE-partnerlande.

 • Birgit Schmidt, Göttingen State and University Library (expert lead) [ORCID]
 • Birte Christensen-Dalsgaard, Aarhus University [ORCID]
 • Daniel Nüst, University of Münster [ORCID]
 • Jeroen Sondervan, Utrecht University (expert co-lead) [ORCID]
 • Matthew Jacquiery, University of Oxford
 • Pierre Carl Langlais, Paris Sorbonne-CELSA  [ORCID]
 • Saskia Woutersen, Leiden University Library  [ORCID]
 • Verena Heise, University of Oxford / Hanse-Wissenschaftskolleg [ORCID]
 • Yrsa Neuman, Åbo Akademi University [ORCID]

Hvis du vil læse baggrundslitteratur om dette, er her nogle tips:

 • Chen, X., Dallmeier-Tiessen, S. Dasler, R., Feger, S., Fokianos, P., Gonzalez, J. B., Hirvonsalo, H. et al. (2018). Open is not enough. Nature Physics, 15,113–119. https://doi.org/10.1038/s41567-018-0342-2
 • Collins, F. S. & Tabak, L. A. (2014). NIH plans to enhance reproducibility, Nature, 505, 612– 613.
 • Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG, German Research Foundation) (2017). Replicability of Research Results: A Statement by the German Research Foundation, 1-5.
 • Konkol, M., Nüst, D., & Goulier, L. (2020). Publishing computational research—A review of infrastructures for reproducible and transparent scholarly communication. Res Integr Peer Rev 5, 10 (2020). https://doi.org/10.1186/s41073-020-00095-y
 • Munafò, M. R., Nosek, B. A., Bishop, D. V. M., Button, K. S., Chambers, C. D., Percie du Sert, N. et al. (2017). A manifesto for reproducible science. Nature Human Behavior, 21, 1-9. https://doi.org/10.1038/s41562-016-0021

Hvis du vil du vide mere, kan du kontakte Anna Mette Morthorst: annamette@deic.dk.

DeiC overtog KE-medlemsskabet den 1. januar 2020.

Læs mere:

Relaterede nyheder

Relateret indhold