Partnerskabsaftale for EOSC er nu publiceret

Af Nicolai Devantier , 08/07/20
Et nyt udkast til fremtidens udgave af EOSC skal tilføre ny energi til open science og genbrug af data på tværs af grænser.

Grundtanken i European Open Science Cloud-projektet er, at forskningen skal have mulighed for at tage afsæt i alle de data, som allerede eksisterer på tværs af fagområder og landegrænser.

Eller i en enkelt sætning: Et indre marked for data i Europa med tilhørende infrastruktur og tjenester.

Det midlertidige mandat for EOSC (EOSC governance) ophører den 31. december 2020 og for at fortsætte arbejdet, er der derfor behov for en ny organisering (EOSC Association), som kan repræsentere de europæiske fællesinteresser.

Forskningsnettet

Samtidig er der behov for at formulere en partnerskabsaftale mellem landene og EU. Et udkast til dette partnerskab ligger nu klar, så arbejdet med en mere detaljeret plan for EOSC, samt ikke mindst for en aktivitets- og finansieringsplan kan rykke videre.

  • Du kan finde The EOSC partnership proposal her.

Software, tjenester og data er noget vi deler

Partnerskabet skal blandt andet samle nationale og europæiske initiativer og engagere interessenter til i fællesskab at udvikle et råderum, hvor data er FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) og hvor forskningsaktiviteter samt tjenester stilles til rådighed på tværs af grænserne i Europa.

Når EOSC Association er blevet etableret, og opfylder Europa Kommissionen udvælgelseskriterier, kan der så underskrives et aftalememorandum mellem EOSC Association og Europa Kommissionen om officielt at lancere EOSC-partnerskabet mod slutningen af ​​2020.

Formålet med det europæiske bidrag "Web of FAIR Data and Related Services for Science" er at forbedre mulighederne for, at forskere kan finde, dele og genbruge publikationer, data og software, som derved kan føre til ny forskning og innovation indenfor videnskaben samt fælles adgang til eksempelvis tjenester.

Organisationer, der har interesse i at tilslutte foreningen og involvere sig i arbejdet med at udvikle EOSC i de kommende år, kan registrerer sig her.

DeiC er med i en række internationale projekter, der skal være med til at give de danske universiteter bedre forskningsmuligheder. Et af dem er EOSC-Nordic, som bidrager til etableringen af European Open Science Cloud (EOSC) i den nordiske region.

Læs mere.

Relaterede nyheder

Relateret indhold