Hvem vil etablere og drive fremtidens nationale supercomputeranlæg?

Af Nicolai Devantier , 03/04/20
DeiC inviterer nu universiteterne til komme med interessetilkendegivelser om etablering og drift af de kommende nationale HPC-centre.

DeiCs bestyrelse inviterer nu universiteter, eller konsortier af universiteter, til at indsende interessetilkendegivelser om etablering og drift af de nationale HPC-centre for den kommende 3-årige periode.

Det gøres på baggrund af Strategi for Nationalt samarbejde om Digital Forskningsinfrastruktur, der har til formål at styrke det nationale samarbejde om den digitale forskningsinfrastruktur og sikre de danske forskere adgang til digital infrastruktur i verdensklasse. 

HPC-as-a-Service

Helt konkret drejer det sig om etablering og drift af fire forskellige computerarkitekturer og et system, der binder alle ressourcerne sammen til en national platform og understøtter tankegangen om HPC-as-a-Service.

En interessetilkendegivelse skal i denne sammenhæng forstås som et ikke-bindende tilbud om ydelser til en given pris og med gensidig forståelse for, at der vil komme en efterfølgende forhandling om detaljer.

Der er selvfølgelig en række betingelser, der skal overholdes i denne forbindelse og de overordnede krav til interessetilkendegivelsen skal indeholde:

  • En overordnet beskrivelse af interessetilkendegivelsens indhold.
  • En konkret beskrivelse af hvordan kravene opfyldes.
  • En beskrivelse af den foreslåede ydelse, baseret på den tilgængelige finansiering i 2020 til 2022.
  • Et 3-årigt budget med alle omkostninger for drift og vedligeholdelse af det nationale HPC-center. Det skal inkludere alle omkostninger. 
  • En prismodel for hosting af tilsvarende HPC ydelser for andre almennyttige projekter og institutioner (fx private og offentlige fondes virke). Dette omfatter ikke rent kommercielle aktører eller projekter. Udgifter og indtægter forbundet med sådanne ydelser påhviler og tilfalder til fulde host.
  • En plan for udbygning af centret i henhold til investeringsplanen.
  • En konkret beskrivelse af organiseringen bag interessetilkendegivelsen med kort CV for nøglepersoner.
  • Alle interessetilkendegivelser skal indeholde en beskrivelse af hvilke sikkerhedsregler og –politikker, som den tilbudte service er omfattet af. Herunder skal det også beskrives i hvilket omfang servicen efterlever Persondataforordningen og dermed er GDPR-compliant, og der således kan indgås databehandleraftale.

For at sikre en høj grad af indsigt i at der er korrekt udnyttelse af ressourcer i forhold til den miljøbelastning centrene vil indebære, indgår de miljømæssige konsekvenser som et selvstændigt krav.

Det nødvendige materiale og specifikationskrav kan findes i disse dokumenter/bilag:

Interessetilkendegivelser sendes til DeiC senest den 30. april 2020. 

Læs mere:

Relaterede nyheder