Rapport sætter fokus på fremtidens uddannelse af Data Stewards

Af Nicolai Devantier , 02/04/20
Både erhvervsliv og universiteter skriger efter veluddannede folk, der kan være det menneskelige bindeled til den datadrevne verden. Her er et kvalificeret bud på fremtidens Data Steward-uddannelse.

Data Stewards er i øjeblikket et buzz-word inden for data management, og det er der mindst en rigtig god grund til. Der findes nemlig ikke en dedikeret uddannelse, som kan udklække de nødvendige kandidater og bedømmelsen er, at der mangler op mod en halv million Data Stewards i Europa lige nu.

For at finde en løsning på udfordringen blev der i foråret 2019 nedsat en arbejdsgruppe, som har undersøgt behovene og udarbejdet konkrete bud på, hvordan en fremtidig Data Steward-uddannelse kan se ud.

”Vi ser rigtig store behov for personer, der kan være grænsefladen mellem organisationens infrastruktur, data og de personer, som gerne vil gøre brug af den enorme viden, der er tilgængelig i data, blandt andet inden for medicinalbranchen,” fortæller Michael Svendsen, sektionsleder på Københavns Universitetsbibliotek, Afdelingen for Forskerservice, der har været med i arbejdsgruppen.

Gruppen bestod af medlemmer fra Københavns Universitetsbibliotek, Rigsarkivet, Syddansk Universitetsbibliotek, universitetsbibliotekerne i Aarhus og Aalborg samt CBS og Københavns Professionshøjskole. DeiC har koordineret arbejdet med National Coordination of Data Steward Education in Denmark.

Fire persontyper og tre veje

Det har udmøntet sig i en rapport, som giver nogle konkrete anvisninger til, hvordan man kan bygge en god uddannelsesmodel.

Første trin har været at klarlægge hvilken slags Data Stewards, der er behov for, og her nævner rapporten fire forskellige persontyper, der er efterspurgt:

  • Administratoren, der er god til projektering, data-politikker, GDRP og etiske problemstillinger.
  • Analytikeren, der har fokus på kvalitet af data, statistik, software og hardware.
  • Udvikleren, der kan rådgive om god data management, FAIR-principper mv.
  • Forandringsagenten, der kan koble mennesker og data sammen på den mest hensigtsmæssige måde.

Kilde: National Coordination of Data Steward Education in Denmark.

”Vi har analyseret os frem til, at disse fire typer eller arbejdsområder kan dække store dele af de akutte behov. Samtidig er det menneskelige aspekt også væsentlig, for selv om hovedopgaven for en Data Steward er at sikre dataudveksling mellem maskiner, så kræver jobbet stærke menneskelige kompetencer for at sikre, at det bliver de rigtige data, der anvendes,” siger Michael Svendsen.

Arbejdsgruppen peger desuden på tre forskellige veje til at få uddannet de efterspurgte Data Stewards:

  • Studerende med en bachelor kan tage en etårig (eller gerne toårig) uddannelse som tillæg. Det kan eksempelvis være i forbindelse med en professionsuddannelse som sygeplejerske eller bachelor som bibliotekar.
  • Ph.d.-studerende (eller tilsvarende) i relevante projekter kan uddannes løbende.
  • Omskoling samt efter- og videreuddannelse af relevante ansatte.

”Vi vil også gerne foreslå, at der oprettes to uddannelser - en i øst og en i vest - for at holde en god balance. Vores anbefalinger er ligeledes, at uddannelsen skal være et samarbejde med mange partnere fra industrien, universiteter og professionsskoler og at både de samfundsvidenskabelige og humanistiske fag skal inddrages, så det ikke kun er databehandling ud fra et datalogisk perspektiv,” lyder det fra Michael Svendsen.

Rapporten er meget analytisk og detaljeret, og hvis du gerne vil blive klogere på emnet, kan du læse den her.

Læs mere:

Relaterede nyheder

Relateret indhold