EOSC: Universiteterne skal have adgang til data, infrastruktur og tjenester på tværs af grænser

Af Nicolai Devantier , 01/04/20
DeiC tager del i udviklingen af European Open Science Cloud via det EU-bevilgede projekt EOSC-Nordic. Her kan du læse, hvad det kan få af betydning for universiteterne og forskningen i fremtiden.

DeiC er med i en række internationale projekter, der skal være med til at give de danske universiteter bedre forskningsmuligheder. Et af dem er EOSC-Nordic, som bidrager til etableringen af European Open Science Cloud (EOSC) i den nordiske region.

Grundtanken i EOSC-projektet er, at forskningen skal have mulighed for at tage afsæt i alle de data, som allerede eksisterer på tværs af fagområder og landegrænser.

Eller i en enkelt sætning: Et indre marked for data i Europa med tilhørende infrastruktur og tjenester.

Fælles regler for data

Som udgangspunkt handler det altså om data og adgangen til disse. Hovedideen er, at data skal være tilgængelige for forskning og industri på tværs af Europa ligegyldig, hvad du forsker i, og hvor du befinder dig.

Dette gøres selvfølgelig ikke i et snuptag, men kræver blandt meget andet en række standardiseringer, fælles regler og love, kvalitetskrav, og ikke mindst at data er FAIR (findability, accessibility, interoperability og reusability).

Det er et af de grundmål som EOSC-projekterne, herunder EOSC-Nordic, arbejder mod at opnå.

Et konkret eksempel på det er arbejdet med en national strategi for data management baseret på FAIR-principperne.

Ligeledes arbejder EOSC-Nordic på at skabe et overblik over hvor FAIR-dataarkiverne findes i den nordiske region.

Ny og innovativ forskning

Gennem dette arbejde er hensigten, at universiteterne kan opnå fordele for både studerende og forskere ved at skabe ny forskning på baggrund af kendt viden og på tværs af fagområder.

Og det kan give et stort potentiale for fremtidens forskning på de danske institutioner.

”Kombineres dette data-flow med et lag af kunstig intelligens, som kan gennemtravle data og eksempelvis finde sammenhænge på kryds og tværs, som ikke tidligere har været kendt, kan det give grobund for en enorm innovation og kvalitet i den fremtidig forskning,” siger Lene Krøl Andersen, projektleder for EOSC-Nordic.

Lene Krøl Andersen, projektleder for EOSC-Nordic.

Der er dog stadig et stykke vej til dette ønskescenarie, og i øjeblikket arbejdes der der først og fremmest på en standardisering af data, så de kan flyde frit mellem lande og forskere.

Infrastruktur og brugervenlige tjenester

For at understøtte disse data skal der være en solid infrastruktur, som eksempelvis kan transportere og opbevare dem på en hensigtsmæssig og sikker måde.

Her spiller landenes forskningsnet en stor rolle i det praktiske arbejde. Disse net forbinder de nationale universiteter og forskningsinstitutioner direkte med hinanden, med de andre forskningsnet i verden og med internettet generelt.

Det betyder, at der er en række fordele ved at anvende forskningsnet frem for en almindelig opkobling hos en kommerciel internetudbyder. Det handler eksempelvis om overkapacitet, lav forsinkelse og garanti for kvalitet i transporten af data.

For at give universiteterne så gode muligheder som mulig for anvende data er EOSC ligeledes fokuseret på de services og tjenester, som tilbydes til institutionerne. Måske kender du allerede de tjenester som DeiC tilbyder, men tanken er, at tjenester og services også skal deles internationalt.

”Et andet ben i EOSC-tanken er, at tjenester og services også skal deles på tværs af grænser. Et eksempel kunne være, at SDU har en rigtig god tjeneste, som man vil have glæde af i Finland eller Norge. Derfor arbejder vi på at tilgængeliggøre kvalificerede tjenester på den europæiske fællesportal, kaldet EOSC Portal, som samler tjenesterne og gør dem overskuelige på en brugervenlig måde,” siger Lene Krøl Andersen, og fortsætter:

”Princippet er basalt set det samme som for data bare med tjenester. De skal være af høj kvalitet og tilgængelige på en nem måde på tværs af grænser.”

Et lille land som Danmark har en stor fordel ved at deltage i et internationalt partnersamarbejde

”Vi kommer til at arbejde med de dygtigste forskere og de bedste eksperter inden for e-infrastruktur. Nu skal vi så bevise, at vi kan bygge en lettilgængelig og brugervenlig struktur med de redskaber, som skal understøtte vores forskere, så de kan blive med at udøve forskning i verdensklasse – også i fremtiden – det er den værdi, vi arbejder på at bringe ud til universiteterne.”

Vejen til målet er stadig lang og kompliceret, og EOSC-Nordic har kun arbejdet med opgaven siden september 2019. Projektet løber foreløbig frem til 2022.

Vil du hjælpe med at skabe fremtidens tjenester?

Der er god mulighed for at deltage i arbejdet, og flere danske universiteter og forskningssektorer biddrager allerede til projektet. Det drejer sig eksempelvis om Rigsarkivet, KU, SDU, DTU mf.

Hvis man, som forsker eller service-udbyder på et universitet, har lyst til at prøve nogle af de tjenester, der løbende åbnes på EOSC-portalen, kan DeiC være behjælpelig med det.

”Samtidig vil det være en stor hjælp, hvis universiteterne deltager i arbejdet med at teste tjenesterne, så vi kan ende med de bedst mulige løsninger, der matcher behovene på det enkelte universitet,” siger Lene Krøl Andersen.

DeiC assisterer ligeledes gerne med at kvalificere tjenester fra universiteterne, så de eventuelt kan indgå i den europæiske tjeneste-pakke.

Hvis du vil vide mere om projektet, kan du besøge EOSC-Nordics webside, der løbende fortæller om udviklingen i projektet. Det er også muligt, at tilmelde sig et nyhedsbrev på siden.

læs mere:

Relaterede nyheder

Relateret indhold