Arbejdet med en ny strategi for data management er skudt i gang

Af Nicolai Devantier , 13/03/20
DeiC skal lede udarbejdelsen af en national strategi for data management baseret på FAIR. Her kan du læse mere om projektet og se arbejdsgrupperne.

I strategien for nationalt samarbejde om digital forskningsinfrastruktur fra 2019 kan man læse, at der skal udarbejdes en national strategi for data management baseret på FAIR-principper (Findable, Accessible, Interoperable og Reusable).

Målet er, at nye forskningsdata inden for en periode på to til tre år på denne måde kan gøres tilgængelige gennem European Open Science Cloud (EOSC).

Strategien skal derfor udstikke principper for hvordan forskere, forskningsinstitutioner, bevaringsinstitutioner, forskningsfinansierende fonde med flere, skal håndtere data management.

Den kommende strategi skal indeholde to delelementer: 

Principper for håndtering af forskningsdata: For det første skal der etableres et sæt principper for, hvordan forskere, forskningsinstitutioner og bevaringsinstitutioner skal håndtere forskningsdata og gøre dem FAIR herunder med sigte på deltagelse i European Open Science Cloud (EOSC) og efterlevelse af PSI-direktivet.

Principper for finansiering og principper for hvilke krav forskningsfinansierende aktører skal stille: For det andet skal der laves anbefalinger til principper for, hvordan udgifter til data management skal dækkes af universiteter og forskningsfinansierende fonde. Derudover bør der udarbejdes forslag til politikker for, hvilke krav forskningsfinansierende aktører skal stille angående håndtering af forskningsdata.

Her er medlemmerne

Uddannelses- og Forskningsministeriet har bedt DeiC om at stå i spidsen for udarbejdelsen af den nye strategi. DeiC har i den forbindelse oprettet en styregruppe og to arbejdsgrupper, der skal forholde sig til delelementerne.

De udpegede medlemmer fordeler sig således:

Styregruppe
Indstillet af: Navn
DeiCs bestyrelse Professor John Renner Hansen, KU
DeiCs bestyrelse Universitetsdirektør Kirsten Winther Jørgensen, CBS
Rigsarkivet Rigsarkivar Anne-Sofie Jensen
Det Kgl. Bibliotek Vicedirektør Kira Stina Hansen
Styrelsen for Forskning og Uddannelse Kontorchef Lars Christensen
Sekretariatsbetjening Anders Sparre Conrad, DeiC

 

Arbejdsgruppen om principper for håndtering af forskningsdata
Indstillet af: Navn
DeiCs bestyrelse Anders Sparre Conrad, formand
DeiCs bestyrelse Birte Christensen Dalsgaard
Rigsarkivet Anne Sofie Fink
Det Kgl. Bibliotek Bjarne Andersen
SFU Thomas Midtgaard
Statens Serum Institut Bartlomiej Wilkowsk
Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) Ebbe Villadsen
GEUS Martin Sønderholm 
Digitaliseringsstyrelsen Adam Arndt
Nationalt Genom Center Afventer
Danmarks Statistik Ivan Thaulow
Sekretariatsbetjening Rene Belsø, DeiC

 

Arbejdsgruppen om principper for finansiering og principper for hvilke krav forskningsfinansierende aktører skal stille
Indstillet af: Navn
DeiCs bestyrelse, Københavns Universitet John Renner Hansen, formand
DeiCs bestyrelse, Syddansk Universitet Ole Skøtt
Styrelsen for Forskning og Uddannelse Thomas Midtgaard
Danmarks Frie Forskningsfond Maja Horst
Grundforskningsfonden Steen Markus
Innovationsfonden Søren Degn-Pedersen
NovoNordisk Fonden Ulrik Nicolai de Lichtenberg
Lundbeck Fonden Jan Egebjerg
Sekretariatsbetjening Rene Belsø, DeiC

Planen er, at arbejdet i de enkelte grupper skal begynde i første kvartal 2020. Den endelige strategi er færdig i slutningen af året.

Læs mere:

Relaterede nyheder

Relateret indhold