Det Koordinerende Organ for Registerforskning indlemmes i DeiC

Af Nicolai Devantier , 16/01/20
KOR er et rådgivende organ, der skal stimulere og styrke dansk registerforskning. Fra 1. januar 2020 er det en del af DeiC.

I forbindelse med årsskiftet er Det Koordinerende Organ for Registerforskning (KOR) blevet en del af DeiC.

DeiC har frikøbt 50 procent af specialkonsulent Jeppe Klok Dues tid, hvor han skal være leder af KOR-sekretariatet. Billedet er taget på DeiC konference 2019, og det er Jeppe Klok Due til venstre.

Formålet med KOR er at stimulere og styrke dansk registerforskning. En af de fornemmeste opgaver er således at medvirke til at skabe større sammenhæng omkring danske og internationale forskningsaktiviteter vedrørende registre, databaser og survey-data.

”Danmark er et af de bedste lande i verden at bedrive registerforskning i. Vi har rigtig gode data, og så er det relativt billigt for forskerne at få adgang til dem. Det giver os en kæmpe konkurrencefordel, der allerede har skabt stor værdi for forskerne gennem mange år og vil gøre det fremover,” siger Jeppe Klok Due, der er leder af KOR-sekretariatet.

Registerdata indsamles og opbevares blandt andet hos Danmarks Statistik eller Sundhedsdatastyrelsen, og de anvendes til forskning inden for en mange forskellige områder som eksempelvis sundhed.

Nem, hurtig og sikker adgang

Registerdata er omgærdet af meget strikse sikkerhedskrav, hvilket betyder, at der er behov for et organ, der kan hjælpe forskerne med at udnytte værdien på en sikker, hurtig og nem måde.

KOR’s opgave er netop at forbedre forskernes adgang til og anvendelse af registerdata, herunder bidrage til at koordinere udnyttelse af ressourcer på området og bidrage med koordinerede og langsigtede strategier for udviklingen af registerforskningsområdet i samspil med de forskellige aktører på området.

”DeiC har kompetencerne inden for teknisk infrastruktur, og KOR sikrer gode relationer mellem forskere og de myndigheder, der har ansvar for registerdata. Derfor giver det også god mening at bringe de to parter sammen, som man nu har gjort. Samarbejdet vil bidrage til at forskerne får den rigtige infrastruktur til analyse af sensitive data,” vurderer Jeppe Klok Due.

Desuden skal KOR skabe konstruktiv dialog mellem forskere og omverdenen, formidle viden om aktiviteter på området og samle op på de ønsker og problemstillinger, der rejses fra forskerverdenen.

Det Koordinerende Organ for Registerforskning består af aktive forskere fra forsknings- og universitetsmiljøerne, og der er mere end 3.000 forskere, som forsker i de danske registre.

Tidligere har KOR hørt under Uddannelses- og Forskningsministeriet med reference til Styrelsen for Forskning og Innovation. 

Jeppe Klok Due er kontaktperson i DeiC og leder af KOR-sekretariatet.

Læs mere:

Relaterede nyheder

Relateret indhold