Invitation til samarbejde om e-infrastruktur

Af Nicolai Devantier , 14/01/20
NeIC opfordrer e-infrastrukturudbydere, udviklere og forskere til at indsende forslag til nye nordiske projekter om digital infrastruktur.

NeIC opfordrer nu konsortier bestående af e-infrastrukturudbydere, udviklere eller forskere i Norden til at foreslå samarbejdsprojekter inden for digital infrastruktur med fællesnordisk interesse.

Ønsket er, at der kan skabes et mere modent miljø, der understøtter åben videnskab og udforsker nye teknologier, deler viden eller tilbyder uddannelse til at forbedre brugen af ​​nuværende og fremtidige e-infrastrukturkapaciteter.

Hvis du har en god idé til et projekt så kontakt i første omgang DeiC for få en dialog om projektet samt sikre sammenhæng og eventuel synergi med øvrige aktiviteter. Et typisk udviklingsprojekt har en varighed på op til tre år. Du kan læse mere om finansieringsmodellen via linket nederst.

Eksempler på emner kan omfatte sundheds-, registerdata, biomedicinske eller genomiske data, kunstig intelligens/maskinindlæring, kvantecomputering eller cybersikkerhed. Projekterne er dog ikke begrænsede til disse områder.

Du kan finde eksempler på tidligere projekter her

Det er et krav, at der er deltagelse fra mindst tre lande, hvoraf det ene ikke behøver at være nordisk.

Forslagsstillerne skal indsende deres udviklingsprojekt elektronisk gennem NordForsk-ansøgningsportalen senest den 26. februar 2020.

Læs mere.

Relaterede nyheder

Relateret indhold