DKCERT er med i nyt cybersikkerhedsråd

Af Anonym , 06/01/20
Leder af DKCERT, Henrik Larsen, er udpeget til regeringens nye cybersikkerhedsråd.
Henrik Larsen, chef for DKCERT
Henrik Larsen, der er chef for DKCERT, som er en del af DeiC, er udpeget til regeringens nye cybersikkerhedsråd.

Rådet består af 20 medlemmer fra den private og offentlige sektor, forbrugersiden og forskningsverdenen. Rådets formål er blandt andet at rådgive og vejlede regeringen i, hvordan den digitale sikkerhed kan styrkes og sikre, at viden bliver det mellem myndigheder, erhvervslivet og forskningen.

Henrik Larsen siger i forbindelse med udpegningen til rådet:

"Der er ingen tvivl om, at videndeling er afgørende for, at vi kan imødegå cybersikkerhedstruslen. Derfor er jeg glad for, at DKCERT kan bidrage med den viden, vi har som CERT-funktion for forskningsnettet og via vores kontakter blandt andre forskningsnet i verden."

DKCERT er en del af DeiC.

Fra universitetsverdenen er derudover udpeget universitetsdirektør Georg Dam Steffensen fra ITU, Christian D. Jensen, sektionsleder ved DTU Compute, og vicedirektør for IT på Aarhus Universitet, Peter Bruun Nielsen.

Flere ressourcer bag rådet

I forhold til tidligere råd på cyber- og informationssikkerhedsområdet er der nu sat flere ressourcer ind. Dels vil der være delt formandskab mellem en repræsentant for den private sektor og den offentlige sektor, (der deles mellem Digitaliseringsstyrelsen og Center for Cybersikkerhed). Dels er der etableret et sekretariat, der skal betjene og understøtte rådet med analyser, publikationer, konferencer, netværksaktiviteter.

Derudover skal rådet bidrage til den nationale cybersikkerhedsmåned i forbindelse med ENISAs årlige ”cyber security month” i oktober samt bidrage til en årlig awareness-kampagne rettet mod borgerne. Endelig skal rådet også komme med forslag til udvikling af cybersikkerhedskompetencer inden for uddannelse og forskning.

Det er partierne bag forsvarsforliget, der som led i lovforslaget om Center for cybersikkerhed i 2019 besluttede, at der skulle nedsættes et cybersikkerhedsråd. Rådet skal kvalificere myndighedernes og virksomhedernes arbejde og styrke det digitale demokrati, herunder udbredelse af viden om og forståelse for de trusler og muligheder, som digitaliseringen og den nye teknologi medfører. Rådet er nedsat for en to-årig periode frem til 2021.

læs mere:

Relaterede nyheder

Relateret indhold