Ændrede HPC-muligheder pr. 1. januar 2020

Af Gitte Julin Kudsk , 17/12/19
DeiCs aftale med de hidtidige nationale HPC-anlæg udløber den 31. december 2019. Et nyt nationalt HPC-landskab er på vej, men kan først forventes tilgængeligt i slutningen af 2020. Indtil da har en række af universiteterne valgt at stille deres eksisterende anlæg til rådighed for forskerne på de øvrige universiteter.

I løbet af 2019 har DeiCs bestyrelse arbejdet på at sikre et solidt og fremtidssikret fundament for den digitale forskningsinfrastruktur. 

Det har involveret sikring af den fremtidige økonomi, udarbejdelse af en rapport med anbefalinger til det fremtidige landskab for såvel HPC som datamanagement og -lagringsinfrastruktur, samt en undersøgelse af HPC-behovet foretaget af det enkelte universitet. 

På den baggrund vil DeiCs bestyrelse i 2020 starte opbygningen af det fremtidige nationale HPC-landskab. Beslutningerne omkring det vil blive taget i løbet af det første halvår. 
Det forventes derfor først, at ressourcerne vil være til rådighed for forskerne tidligst i efteråret eller derefter afhængigt af, om bestyrelsen vælger at indgå aftaler med allerede eksisterende anlæg, eller der bliver tale om opbygning af nye anlæg. 

Da DeiCs hidtidige aftaler med Computerome (DTU/KU), Abacus (SDU) og Kulturarvsclusteret (Det Kgl. Bibliotek) udløber ved udgangen af 2019, vil der pr. 1. januar 2020 ikke være et nationalt udbud af HPC-ressourcer. 

En række universiteter har valgt at stille deres eksisterende anlæg til rådighed for forskere, der har behov for regnekraft i den kommende periode. Forskerne/projekterne vil skulle betale for regnekraften efter aftale med det universitet, der stiller ressourcerne til rådighed. DeiC er ikke en partner i HPC-anlæggene og der ydes ikke nationalt tilskud til prisen, som har været tilfældet tidligere. 

Mulighederne for at købe regnekraft pr. 1. januar 2020 findes her.

Oversigten er under udarbejdelse, og vil i løbet af starten af 2020 blive udbygget med flere oplysninger, herunder også muligheden for at købe regnekraft hos kommercielle udbydere.

Læs mere:

Relaterede nyheder

Relateret indhold