Kortlægning af åbne data og services i Norden

Af Nicolai Devantier , 27/11/19
En ny undersøgelse skal analysere nationale initiativer om open data-politikker og services. Målet er at skabe et samlet overblik, der kan danne fundament for implementering af fælles løsninger, som skal gøre det nemmere at finde og anvende forskningsdata på tværs af Europa.

I en ny spørgeskemaundersøgelse sættes der nu fokus på at skabe et samlet overblik over håndteringen og modenheden af åbne data-politiker og services i de enkelt lande i Norden.

Det er DeiC, der koordinere dataindsamlingen, som efterfølgende vil indgå i en fælleseuropæisk analyse, der skal bidrage til arbejdet med udførelsen af European Open Science Cloud (EOSC).

Grundtanken i EOSC-Nordic projektet er, at forskningen skal have mulighed for at tage afsæt i alle de data, som allerede eksisterer på tværs af fagområder og landegrænser.

Eller i en enkelt sætning: Et indre marked for forskningsdata i Europa.

Det skal gå FAIR til

Ved at strømline datahåndtering og processer skal det gøres muligt, at konkrete forskningsområder kan dykke ned i en enorm vidensbank og komme op igen med nye og interessante problemstillinger ud fra de data, man allerede har. I stedet for at forskerne selv skal opdyrke deres egne ’lokale’ data og senere sammenligne med omverdenen.

Forskningsnettet”Ambitionen med European Open Science Cloud er at skabe en fælles platform og et rammeværk, hvor data kan benyttes ud fra FAIR-princippet (findability, accessibility, interoperability og reusability). På den måde kan der skabes ny forskning, der igen kan danne grobund for innovation og forøget kvalitet i forskningen,” siger Troels Rasmussen, Open Science Cloud-koordinator i DeiC og ankermand på undersøgelsen.

Spørgeskemaundersøgelsen er netop blevet udsendt til forskningsinstitutioner, forskningsfinansierende institutioner samt organisationer, der tilbyder adgang til fysisk - og digital forskningsinfrastruktur.

De første resultater forventes at blive fremlagt i det første kvartal af 2020.

Læs mere:

Relaterede nyheder

Relateret indhold