DeiC konference 2019: Data management set gennem forskernes briller

Af Nicolai Devantier , 18/09/19
Data management-sporet på DeiC konferencen har fokus på konkrete cases, vidensdeling og på mulighederne for at udløse fremtidens potentiale for data management og FAIR data.

På sidste års DeiC konference var data management-sporet et af de mest besøgte og i år kan du igen blive klogere på emnet gennem et stærkt, fagligt og nærværende program.

Programmet for data management er fordelt over de to konferencedage, hvor den første sætter fokus på incitamenter og europæiske strategier for Open Science og god data management. Det sker via internationale talere og eksempler fra konkrete projekter og cases med rødder helt ned i forskernes hverdag. Den anden dag handler i større omfang om vores lokale initiativer og aktiviteter i Danmark.

Susanne den Boer er specialkonsulent på Københavns Universitet og er sammen med Karsten Kryger Hansen fra Aalborg Universitet medlem af programudvalget for data management-sporet på årets DeiC konference.

Visioner frem for teknik

Data management-sporets fokus ligger ikke på de tekniske løsninger, men har et bredere perspektiv gennem vidensdeling om erfaringer og forventningerne til fremtidens potentiale for data management.

Dialogen omkring incitamenter for forskere til at dele deres data åbent og behovet for at videreudvikle datakompetencer er dog gennemgående for begge dage.

En af de talere du kan møde på den første dag er Leonard Wee, en klinisk forsker fra Holland, der eksempelvis vil fortælle om dilemmaet mellem behovet for at gøre data FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) og dele dem samt de juridiske krav til beskyttelse af personoplysninger i de patientdata, han indsamler.

Hollænderne har nemlig fundet nogle rigtig gode løsninger.

”I Holland og England er man lidt længere med support i data management, med Open Science og med at tænke FAIR-principperne ind i forskning. Det er heldigvis lykkedes os at overtale nogle ’first movers’ på området til at komme til Danmark og beskrive deres cases og overvejelser, som vi kan lære noget af,” fortæller Susanne den Boer, Senior Adviser Research Data Management på Københavns Universitet og medlem af konferencens programkomite for datamanagement sammen med Karsten Kryger Hansen fra Aalborg Universitet.

”Ved at bruge erfaringerne fra udlandet kan vi blive klogere og stå stærkere i vores eget lokale arbejde,” fortsætter hun. 

Danmark i søgelyset

På konferencens anden dag er søgelyset i højere grad rettet mod det arbejde, der allerede foregår i Danmark. Det er eksempelvis information om de igangværende data management-aktiviteter på nationalt niveau, samt status og konklusioner på projekterne.

”Udgangspunktet for de danske forskere er selvfølgelig den lokale situation, som vi står overfor på institutionerne. Hvilke behov er der, hvordan angriber vi problemstillingerne og hvordan uddanner og støtter vi både nutiden og fremtidens forskere inden for en Open Science æra? Derfor er en del af denne dag dedikeret til resultaterne og forventningerne til fremtiden i Danmark,” siger Susanne den Boer.

Ud over data management-sporet vil der også være tre andre spor om henholdsvis sikkerhed, net og services samt HPC og eScience at vælge mellem.

Tilmeld dig nu

DeiC konference 2019 løber af stablen den 30.-31. oktober i Fredericia på Trinity Hotel og Konference Center. Temaet er i år ”Changing Interfaces”, der henviser til at grænserne mellem infrastruktur, sikkerhed, data management og HPC i højere og højere grad smelter sammen.

Vi glæder os meget til at se dig til DeiC konference 2019.

Læs mere

Relaterede nyheder

Relateret indhold