Data Steward-konference: Du kan være med til at bygge fremtidens bro mellem brugere og data

Af Nicolai Devantier , 11/07/19
Den 4. oktober er du inviteret til en gratis 1-dagskonference, der skal være med til at definere rammerne for fremtidens Data Stewards. Der vil både være input fra både industrien, den offentlige sektor og universiteterne.

Data Stewards er grænsefladen mellem organisationens infrastruktur, data og de personer, som gerne vil gøre brug af den enorme viden, der er tilgængelig i data.

Et menneskeligt bindeled i den digitale og datadrevne verden, som skal koble brugerne sammen og udnytte datas potentiale i udviklingen af virksomheder og forskningsområder.

Vi mangler stadig, at definere denne rolle helt skarpt og formålet med Data Steward-konferencen er derfor også at undersøge interessen for og kravene til en nationalt koordineret indsats, der skal vurdere efterspørgslen på Data Stewards i Danmark og professionalisering af faget.

”En ny Data Steward-uddannelse skal være tilpasset aftagernes behov og anerkendt internationalt for at sikre jobmobilitet og fri bevægelighed på et internationalt uddannelsesmarked, ligesom identifikation som tilvejebringelse af et optimalt undervisnings- og eventuelt relevant praktikforløb skal være i sync med den internationale og nationale udvikling på området,” siger Michael Svendsen, specialkonsulent på Københavns Universitetsbibliotek, projektleder på aktiviteten og medarrangør af konferencedagen.

”Vi er derfor utroligt glade for at kunne præsentere et stærkt panel af talere på tværs af sektorer og håber, at fremtidens interessenter som aftagere, undervisere og kandidater til Data Stewards vil finde vej til konferencen og bidrage til processen.”

De digitale tovholdere

På længere sigt er formålet, at værdien og kvaliteten af data governance løftes til gavn for både forskningen og de dataintensive organisationer.

Data Stewards spiller en vigtig rolle i denne sammenhæng som facilitatorer af FAIR (findable, tilgængelige, interoperable, genanvendelige) data, der er nøglen til fremtiden for datastyret forskning og virksomheder, der producerer data og tjenester. Ligeledes som tovholdere i forhold til lovgivningsmæssige rammer om ansvarlig forvaltning af data i eksempelvis vilkår for kundeservice, GDPR og it-sikkerhed.

På konferencen kan du blandt andet høre oplæg af frontløberne indenfor implementeringen af FAIR i forbindelse med life science, forskningsverdenens anvendelse af Data Stewards, erfaringer fra industrien og om nationale initiativer fra den offentlige sektor samt fra universiteterne.

Konferensens keynote, Barend Mons, professor i biosemantik (LUMC) og strategisk direktør for GO FAIR Support and Coordination Office (GFISCO), har blandt andet efter at have ledt den Europæiske Komissions High-Level Expert Group for EOSC (European Open Science Cloud) konkluderet, at Europa inden for det næste årti vil skulle træne og uddanne en halv million Data Stewards, hvis visionen om realiseringen af EOSC og et Internet af Fair Data og Services (IFDS) skal imødekommes samt industriens behov.  

Tilmeld dig allerede nu

Det hele løber af stablen den 4. oktober mellem klokken 10 og 15 på Københavns Universitet, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet.

Det er gratis at deltage og der vil være frokost, kaffe og forfriskninger om eftermiddagen.

  • Du kan tilmelde dig her (senest den 1. oktober klokken 10).

Vi glæder os til at se dig, så vi sammen kan blive klogere på fremtidens uddannelsesbehov.

Konferencen foregår på engelsk og er åben for alle med interesse i data, stewardship, data management, FAIR data samt forskere, administratorer og finansieringskilder.

Den arrangeres af Data Management Forum (DM Forum), der er en del af DeiC, under projektet: National koordinering af Data Stewardship-uddannelse i Danmark. Yderligere information finder du her.

Læs mere:

Relaterede nyheder

Relateret indhold