Tilmeldingen er startet: Kom på kursus i FAIR Data Stewardship

Af Nicolai Devantier , 24/06/19
Nu kan du komme i dybden med, hvad der kræves for at være en FAIR data steward. Kurset afholdes i København og starter den 18. november.

I fremtiden skal data managere og "data stewards" kende til FAIR-principperne (Findable, Accessible, Interoperable og Reusable) og hvordan de anvendes i praksis.

Det har du mulighed for at komme i dybden med fra den 18. november og en arbejdsuge frem.

Kurset, der afholdes i København, giver en bred men samtidig teknisk orienteret introduktion til den vidensbase og de kompetencer, der er nødvendige for at kunne samarbejde med domænespecialister i forhold til at gøre data FAIR og sikre, at det er muligt at genbruge data. 

”Forskere efterspørger hjælp til at kunne publicere deres data efter FAIR-principperne, uden nødvendigvis selv at være eksperter i dataspørgsmål. Der er derfor et stort behov for at opbygge og udbrede færdigheder i datahåndtering, som vi håber kurset kan bidrage til at opfylde”, siger Anders Sparre Conrad, der er formand for data management forum og leder af data management i DeiC, og fortsætter:

"Kurset kan desuden ses som et skridt i retning af etablering af egentlige data steward-uddannelser, som både vi i DM Forum og andre i uddannelsesverdenen arbejder hen imod."

Teknisk workshop

Susanne den Boer er specialkonsulent på Københavns Universitet og har været medlem af DM Forum helt fra starten.

Susanne den Boer, der er Senior Adviser Research Data Management, PhD, deltog på søsterkurset ” FAIR data stewardship: Supporting FAIR data interoperability” tidligere i år og fortæller:

”Det er en intensiv og teknisk workshop, hvor der er fokus på emner som semantisk datamodellering, linkdata og metadata-standarder,” siger hun og fortsætter:

”Den giver et indblik i hvordan, man kan forvente, at FAIR kommer til at udvikle sig i de kommende år. Jeg vil anbefale workshoppen til alle, der gerne vil have en dybere forståelse af FAIR-principperne, og vil deltage i arbejdet med at gøre data maskinlæsbare.”

Hovedoverskrifterne på kurset er:

  • En introduktion til GO FAIR and Data Stewardship.
  • FAIR Data Stewardship og FAIR Data i praksis.
  • Semantic Data Modeling og ontologi.
  • Semantic Web og Linked Data.
  • FAIRification: Data.
  • FAIRification: Processes.
  • FAIRification: Metadata.
  • The Fair Data Point (FDP) i praksis.
  • Værdien af FAIR data for slutbrugerne.
  • Sådan bruges FAIR i praksis.

Det er Nationalt Forum for Forskningsdata Management (DM Forum) og Nordic e-Infrastructure Collaboration (NeiC), der i fællesskab udbyder dette kursus.

I DM Forum regi er dette en del af dette års Train-the-Trainer-arrangementer.

Kurset afvikles af GO-FAIR-konsulenter og løber af stablen i København den 18.-22. november 2019.

Du kan læse om kursusindholdet her. 

DM Forum samler nøglepersoner ved de forskningsdatastøttefunktioner, som enten er under etablering eller udbygning på de danske universiteter og hos Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Rigsarkivet. 

Formålet er at fremme fag- og forskernære initiativer inden for forskningsdatamanagement i universitetsregi, og koble dem i et nationalt og internationalt samarbejde.

Læs mere:

Relaterede nyheder

Relateret indhold