Åben invitation til fælles nordiske samarbejder om e-infrastrukturløsninger er på vej

Af Nicolai Devantier , 22/01/19
NeIC inviterer i april til ideudvikling om åbne samarbejder om de vigtige e-infrastrukturløsninger.

NeIC, det nordiske samarbejde for leverandørerne af digital forskningsinfrastruktur, annoncerer, at de til april vil udsende en åben invitation til at indsende ideer til nye e-infrastruktursamarbejder på tværs af grænserne.

De bagvedliggende intentioner er at støtte samarbejde om e-infrastruktur for forskere i Norden og at støtte de nationale forskningsmiljøer og e-infrastrukturudbydere i forbindelse med kompetenceopbygning, opdeling af opgaver og fælles drift af tjenester.

For at eksekvere denne målsætning vil udviklere og forskere i samarbejde med de nationale e-infrastrukturleverandører i Norden fremover årligt blive inviteret til at foreslå samarbejdsprojekter inden for digital infrastruktur af fælles nordisk interesse.

Startskud i 2020

Det kan være forslag i form af e-infrastrukturløsninger, der understøtter open science, udforskning af ny teknologi, deling af viden eller uddannelse til forbedring af brugen af ​​nuværende og fremtidige e-infrastrukturkapacitet.

Invitationen vil blive udsendt til april og fristen for indsendelse af projekter er inden sommeren 2019, så nye samarbejder kan være klar til opstart i 2020.

Projekterne skal udvikles i et samarbejde mellem forskere, nationale institutioner fra deltagerlandene og den nationale infrastrukturleverandør. Udgifterne deles mellem deltagerne.

Det er det nordiske samarbejde gennem NeIC, der er primusmotor i projektet, som er et led i strategien 2016-2020, hvor NeIC arbejder for at være en global rollemodel for samarbejder af bæredygtige e-infrastrukturtjenester på tværs af grænserne.

Invitationen vil blive offentliggjort på DeiCs website og udsendt til en række interessenter, når det offentliggøres til april, indtil da kan du læse mere på NeIC’s webside:

Relaterede nyheder

Relateret indhold