Ny strategi: Sådan bliver fremtidens digitale forskningsinfrastruktur endnu stærkere

Af Nicolai Devantier , 14/01/19
En ny strategi for nationalt samarbejde om digital forskningsinfrastruktur er nu klar.

Moderne it-drevet forskning giver en enorm vækst i omfanget af digitale data. De store datamængder betyder at kravene til den infrastruktur, der skal håndtere og beregne på data, også bliver større og større.

Forskningsnettet

Samtidig udløber mandatet for det nuværende danske samarbejde Danish e-Infrastructure Cooperation (DeiC) med udgangen af 2019.

Derfor blev der i 2017 nedsat en strategigruppe med deltagelse fra danske universiteter og Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM).

Resultatet af strategigruppens arbejde er nu blevet sammenfattet i et oplæg til det nationale digitale forskningsinfrastruktursamarbejdes strategi og organisering for en 10-årig periode.

Det er strategigruppens overordnede anbefaling, at fremtidens samarbejde om en national infrastruktur skal bygge videre på det nuværende nationale samarbejde i regi af Danish e-Infrastructure Cooperation (DeiC).

Desuden er vigtigheden af en solid digital infrastruktur af høj prioritet, og derfor er der også behov for et temposkifte for at sikre dansk forsknings konkurrenceevne fremover, vurderes det.

Strategien består af en række konkrete anbefalinger, hvor de væsentligste er, at samarbejdet skal:

  • Være spydspids for en styrkelse af det danske internationale engagement på området. Dette gælder særligt i forhold til data management og High Performance Computing
  • Udfolde en ny konkret model for brugeradgang, herunder at der indgås en finansieringsaftale mellem de involverede universiteter. Der skal også arbejdes for øgede HPC-ressourcer nationalt og/eller internationalt
  • Blive en central aktør i udviklingen og udrulningen af en national strategi for data management, der bl.a. skal understøtte det danske kodeks for integritet i forskningen fra 2014.

Nogle af de udviklingsområder, der nævens er eksempelvis eksplosionen i life-science-data i forbindelse med sekventeringen af det humane genom, og at humaniora ligeledes påvirkes af stor datavækst.    

Læs mere

Relaterede nyheder

Relateret indhold