Den store rapport om danskernes informationssikkerhed 2018 er klar

Af Nicolai Devantier , 18/12/18
Danskernes informationssikkerhed 2018 er en detaljeret gennemgang af informationssikkerheden hos offentligt ansatte og borgere.

DKCERT, der er en del af DeiC, har i flere år gennemført en statistisk undersøgelse af danskernes informationssikkerhed.

Den ny udgave er netop blevet offentliggjort, og den afdækker, hvilke sikkerhedshændelser borgere og ansatte i det offentlige bliver udsat for, belyser deres viden om informationssikkerhed og deres evne til at beskytte sig mod udbredte trusler. 

Rapporten bygger på en undersøgelse, som Danmarks Statistik foretog for Digitaliseringsstyrelsen og DKCERT i foråret 2018.

Formålet med undersøgelsen er at afdække, dels hvilke trusler mod informationssikkerheden deltagerne oplever, dels hvad de ved om informationssikkerhed og deres mulighed for at beskytte sig.

Undersøgelsen stillede en række spørgsmål til et repræsentativt udvalg af den voksne danske befolkning om deres erfaringer med informationssikkerhed. Undersøgelsen bygger på svar fra 1.505 personer i alderen 18-74 år.

Otte procent af borgerne har mistet penge

Nogle af konklusionerne i rapporten er at én ud af tre borgere har enheder, der har været inficeret med virus eller lignende, og fem procent har fået misbrugt personoplysninger på nettet.

Otte procent af borgerne har desuden mistet penge som følge af onlinesvindel eller afpresning og 17 procent har mistet data som følge af et computernedbrud eller softwarenedbrud.

Samlet har 44 procent af borgerne været udsat for mindst et af fire sikkerhedsproblemer: Infektion med skadelig software, misbrug af fortrolige oplysninger, økonomisk tab og tab af data.

Det er en stigning fra 34 procent i 2016.

Det er ligeledes bemærkelsesværdigt, at en ud af tre af de offentligt ansatte ikke tager sikkerhedskopier af data på computeren, og af 55 procent ikke tager sikkerhedskopier af data på telefon eller tablet-computer.

Du kan finde anbefalinger til god informationssikkerhed i rapporten.

Denne udgave er udarbejdet i et samarbejde mellem Digitaliseringsstyrelsen, KL, Danske Regioner og DKCERT, DeiC.

Du kan finde hele rapporten via det nedenstående link.

Læs mere

Relaterede nyheder

Relateret indhold