Datamanagement Forum får 3,3 millioner kroner til at fortsætte det gode arbejde

Af Nicolai Devantier , 30/10/18
Arbejdet for forskningsdatamanagement har fået tilført 3,3 millioner, så udvikling og forbedringer af datahåndtering for forskere kan fortsætte.
Anders Sparre Conrad
Anders Sparre Conrad er formand for Datamanagement Forum og ansvarlig for datamanagement i DeiC.

Forskningsdata er vigtige aktiver for både de danske universiteter, nationen og internationalt forskningsarbejde på tværs af grænser.

Der er store vækstrater i forskernes datamængder, og det giver et solidt behov for, at informationerne blive behandlet på en ensartet og fremtidssikret måde, så flere kan få glæde af den enorme viden, der ligger begravet i de mange nuller og ettaller.

Internationalt driver udviklingen da også en stigende faglig bevidsthed om normer for god videnskabelig praksis udmøntet i politikker og krav fra institutioner og bevillingsorganer, eksempelvis EUs Open Research Data Pilot og Open Access-politikker.

Fornyet arbejdsro

Det Nationale Datamanagement Forum spiller en afgørende rolle i den udvikling, og nu belønnes arbejdet med en bevilling på 3,3 millioner fra Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF). Helt konkret betyder det, at arbejdet kan fortsætte frem til 2020, hvor en ny national strategi for digital forskningsinfrastruktur forventes at træde i kraft.

Samtidig med bevillingen fra DEFF, har DeiC’s bestyrelse bevilget de nødvendige midler til sekretariatsbistand, rejser mm., på samme niveau som hidtil.

”Finansieringen af arbejdet giver ro, så holdet bag kan fortsætte med de opgaver, der siden 2015 er blevet sat i søen,” fortæller Anders Sparre Conrad, der er formand for Datamanagement Forum og ansvarlig for datamanagement i DeiC.

Samarbejdet mellem DEFF og DeiC fortsætter

DeiC er via aftalen mellem universiteterne og Forskningsstyrelsen forpligtet til at varetage udviklingsaktiviteter, der har national og tværinstitutionel karakter, herunder indenfor området datamanagement, og for DEFF er området ligeledes helt centralt.

På den baggrund har DeiC og DEFF i 2015 etableret et samarbejde omkring datamanagement og afsat midler til en samlet indsats i perioden 2015-18.

Med den nye aftale i hus fortsætter DEFF og DeiC med at støtte arbejdet økonomisk frem til 2020.

Pilotprojekter, FAIR forskningsdata og Train-the-Trainers

Aftalen betyder i praksis, at projekter som Train-the-Trainers, der er et fælles kompetence-udviklingsforløb, målrettet universiteternes og bevaringsinstitutionernes nøglepersoner på datamanagementområdet, kan fortsætte.

Det samme gør sig gældende for arbejdet med FAIR forskningsdata. FAIR står for Findable, Accessible, Interope-rable og Re-usable. Kort fortalt går principperne ud på at åbne for forskningsdata, så de kan benyttes på tværs af siloer og grænser. Her giver bevillingen fra DEFF mulighed for at igangsætte nye aktiviteter i 2019 til at understøtte indførelsen af FAIR principperne.

Samtidig er der et ønske om at styrke det internationale engagement i Datamanagement Forum, bl.a. gennem en ansøgning til EU om at etablere en national node i Research Data Alliance (RDA).

Læs mere:

Relaterede nyheder

Relateret indhold