Danmark bliver nu stiftende medlem i nyt europæisk HPC-samarbejde

Af Nicolai Devantier , 28/09/18
Danmark har meldt sig ind i EuroHPC, der er en sammenslutningen af europæiske lande med fokus på supercomputing til forskning og innovation.

European High Performance Computing (EuroHPC) er en gruppe af europæiske lande, der vil fokusere på High Performance Computing (HPC), og nu melder Danmark sig som stiftende medlem.

Fællesskabet skal samle europæiske og nationale ressourcer, der kan skabe supercomputer-resultater og en datainfrastruktur i topklasse.

Fordelen ved at arbejde på tværs af grænser er, at der kan bygges et økonomisk og konkurrencedygtigt HPC-økosystem, hvor man i fællesskab kan erhverve og drive supercomputerne samt de tilhørende tjenester og applikationer.

Danmark har underskrevet erklæringen, der skal gøre landet til en etablerende medlemsstat i det europæiske HPC-samarbejde. Kilde: Europa-Kommissionen.

”Den hurtige stigning i datamængderne skaber nye muligheder for forskning og innovation, og det er afgørende for Europa at være frontløber i den sammenhæng,” siger uddannelses- og forskningsminister, Tommy Ahlers i forbindelse med underskrivelsen af erklæringen, der skal gøre Danmark til en etablerende medlemsstat i det europæiske samarbejde.

”HPC vil være en central infrastruktur i fremtidens forskning, og dygtige danske forskere samt virksomheder er klar til at bidrage til udviklingen af det nye økosystem,” siger han i en udtalelse til Europa-Kommissionens webside. 

Den udtalelse underbygges af de resultater, som er indsamlet blandt danske forskere.

En analyse af 290 videnskabelige publikationer, hvor forskerne har anvendt High Performance Computing, viser nemlig dansk forskning af virkelig høj klasse.

Analyse: Supercomputere giver videnskab i international verdensklasse.

Budgettet for EuroHPC JU er på cirka en milliard euro, hvor halvdelen kommer fra Europa-Kommissionen og den anden halvdel finansieres af landene. Hertil skal lægges et beløb på cirka en halv milliard, der skal komme fra industrien.

Planen er, at driften påbegyndes allerede inden udgangen af 2018.

Der findes andre HPC-initiativer, som giver de danske forskere adgang til europæiske HPC-anlæg, eksempelvis PRACE. 

På DeiC konference 2018 kan du på sporet Supercomputing og eScience høre meget mere om HPC og de muligheder, det giver.

Læs mere

Relaterede nyheder

Relateret indhold