Sådan fik Lindholm redundansen tilbage

Af Nicolai Devantier , 14/08/18
Hen over sommeren er den ene radiokæde til DTU Veterinærinstituttet på øen Lindholm blevet udskiftet, og løsningen står nu klar til brug.
Lindholm Foto: Erik Christensen

"Ude i den østre sø - ligger der en lille ø".

I dette tilfælde er øen Lindholm, hvor DTU har en aktivitet med sygdomme hos store husdyr.

DTU Veterinærinstituttet på Lindholm har naturligvis brug for en stabil forbindelse hjem til DTU og på grund af myndighedsbetjening med døgnberedskab, er man ligeledes interesseret i en redundant forbindelse.

Det veterinære beredskab mod ondartede smitsomme husdyrsygdomme i Danmark foregår i et samarbejde mellem DTU Veterinærinstituttet og Fødevarestyrelsen. DTU veterinærinstituttet har et bredt funderet beredskab med teknologier, laboratorier og forsøgsdyrfaciliteter til forskning i- og håndtering af betydningsfulde sygdomme som eksempelvis mund- og klovesyge, svinepest og BSE (kogalskab).

Radiokæder frem for fiber

"At lægge en fiber til Lindholm er at skyde over målet, så da vi skulle forsyne øen, valgte vi i stede, at etablere to radiokæder," fortæller Jan Ferré, der er chef for netdrift hos DeiC. 

"Den ene blev lavet af Global Connect, og den har virket fint gennem årene. Den anden lavede vi selv fra Stege privathospital, men den har desværre ikke opfyldt formålet tilfredsstillende," fortsætter han.

Frem for alt afbrød den forbindelsen, hvis der sejlede en båd med radar forbi - og det skete flere gange om dagen. Det blev naturligvis heller ikke bedre af, at et stillads væltede ned over antennen, så retningen blev helt gal.

Men udfordringer er til for at blive løst, og hen over sommeren har DeiCs folk fundet et par huller i kalenderen og kørte et nyt radiolink, fra Ubiquity, til Stege.

Det er nu installeret og tilsluttet til linket hjem til Lyngby.

Test af dette radiolink viser, at der er en stabil forbindelse på omkring 200 Mbit/s, hvor linket hjem til Lyngby har en kapacitet på 100 Mbit/s. Og ikke noget med at skibe med radar afbryder noget som helst.

"Så nu venter vi bare på, at DTUs netfolk kommer tilbage fra ferie, så de kan tage det ny link i brug," siger Jan Ferré.

Topfoto: Erik Christensen, Wikipedia.

Læs mere:

Relaterede nyheder

Relateret indhold