”Her kan vi snakke frit om udfordringer og erfaringer med GDPR”

Af Nicolai Devantier , 12/06/18
DPO-netværket er en forsamling, hvor databeskyttelsesrådgivere fra de store uddannelsesinstitutioner kan dele viden om forordningen. Det giver rigtig mange fordele i det daglige arbejde.

Den 23. oktober 2017 blev de første kopper kaffe sat på bordet, computerskærmene klappet op og mødeagendaen om udfordringer forbundet med GDPR fundet frem.

Datoen var nemlig startskuddet til oprettelsen af et landsdækkende netværk for databeskyttelsesrådgivere, og det har vist sig at være en rigtig god idé.

Formålet er, at databeskyttelsesrådgivere fra de store uddannelsesinstitutioner kan sætte sig sammen og snakke frit fra leveren om de emner og udfordringer, der er i forbindelse med at efterleve databeskyttelsesforordningen. Her er alle i samme båd og der deles råd og erfaringer på kryds og tværs af institutionerne.

Projektleder hos DeiC, Morten Eeg Ejrnæs Nielsen, er idémand til DPO-netværket.

”Vi startede projektet, fordi vi kunne se et stort behov for at tilbyde deltagelse i et netværk til videndeling og ikke mindst et forum til udvikling af DPO-rollen på universiteterne,” fortæller projektleder hos DeiC, Morten Eeg Ejrnæs Nielsen, der er idémand til DPO-netværket og ligeledes formand for en fælleseuropæisk taskforce om forordningen.

Sammen er vi stærkere

Et konkret eksempel på, hvad netværket arbejder med, er tolkning af reglerne på specifikke punkter.

”Vi vil gerne fortolke reglerne på samme måde på tværs af institutionerne. Med fælles løsninger og en fælles profil udadtil vil vi stå stærkere i fremtiden,” vurderer Morten Eeg Ejrnæs Nielsen.

Den opfattelse deler Jesper Smedegaard Madsen, der er Specialkonsulent og databeskyttelsesrådgiver på CBS.

”Jeg har brugt netværket til sparring med andre, der har kendskab til universitetsverdenen. Vi har alle forskellige indgangsvinkler, men står over for de samme udfordringer, og her hjælper vidensdelingen med ny inspiration. Her kan vi snakke frit om udfordringer og erfaringer med GDPR,” siger han og fortsætter:

”Det betyder også meget i min interne dialog, at de andre universiteters erfaringer er taget med i betragtningerne.” 

Nogle af de punkter, der kommer på agendaen efter sommerferien er arbejdsgrupper om emner som formater, procedurer og dataklassifikation, men der er specielt et område, hvor samarbejdet kommer til eksemen, lyder det fra Jesper Smedegaard Madsen.

”Over den næste årrække skal studieadministrationssystemerne udskiftes, og her kan netværket forhåbentlig være med til at give en bedre løsning, når det handler om databeskyttelsesdelen, ” siger han.

Splittes måske i to

Behovet for et DPO-netværk har faktisk vist sig at været så stort, at der nu er endnu et netværk på tegnebrættet. I den nuværende konstruktion deltager 18 uddannelsesinstitutioner, men andre organisationer, som eksempelvis Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, har også vist interesse for at deltage.

”I øjeblikket dækker netværket primært de forskningsorienterede uddannelsesinstitutioner, men vi har drøftet muligheden for at oprette et nyt DPO-netværk for ikke-forskningsrelaterede institutioner,” siger Morten Eeg Ejrnæs Nielsen.

Begrundelsen er, at mindre netværk giver en friere diskussion og, at der ikke nødvendigvis er de samme udfordringer på de forskellige områder. DPO-netværket er et frit forum, hvor det er gratis for databeskyttelsesrådgivere fra forskningsverdenen at deltage og der holdes møder jævnligt.

Du kan læse mere om DPO-tjenesten her.

DeiC konferencen 2018, der løber af stablen den 10. - 11. oktober i Fredericia, vil Morten Eeg Ejrnæs Nielsen fortælle mere om sine erfaringer med GDPR-arbejdet. 

Relaterede nyheder

Relateret indhold