Online værktøj hjælper forskere med at udarbejde datamanagementplaner

Af Torben B. Sørensen , 05/10/17
DMPonline er et gratis værktøj til at skrive datamanagementplaner med.
Anders Sparre Conrad på DeiC konference 2017
Anders Sparre Conrad fortalte om DMPonline på DeiC konference 2017.

Et nyt værktøj hjælper forskere med at skrive den datamanagementplan, der ofte er første skridt på vejen mod at få styr på forskningsdatamanagement: DMPonline.

DEFF (Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek) og DeiC stiller DMPonline gratis til rådighed for danske forskere i år og næste år. DeiC står for den tekniske drift.

"Nogle bevillingsgivere er begyndt at stille krav om datamanagementplaner, før de vil støtte et forskningsprojekt. Det er med til at øge interessen for at udarbejde datamanagementplaner," siger Anders Sparre Conrad fra Det Kongelige Bibliotek.

Han er formand for Nationalt Forum for Forskningsdata Management og introducerede værktøjet på DeiC konferencen for nylig.

Forskningsdatamanagement handler om at have styr på de data, der indgår i et forskningsprojekt. Første led vil ofte være at udarbejde en plan for, hvilke data forskerne vil bruge, hvordan de vil bruge dem og hvordan det senere bliver muligt for andre at tilgå dem.

"Datamanagementplaner understøtter principperne om FAIR data (Findable, Accessible, Interoperable, Re-usable, red.) og ideen om open science. Hvis data skal kunne findes og genbruges, efter et forskningsprojekt er gennemført, skal man tage højde for det allerede under projektet," siger Anders Sparre Conrad.

Besvarer spørgsmål

DMPonline fungerer ved at stille en række spørgsmål til forskeren. Besvarelserne indgår i den endelige plan, som værktøjet hjælper med at udarbejde.

"Nogle forskere er end ikke opmærksomme på, at deres projekter anvender data, som andre kan have glæde af. Hvis man spørger dem, hvilke data de bruger, svarer de måske: Jeg bruger slet ingen data, kun nogle dokumenter og billeder. Men dokumenter og billeder er også data," siger han.

Datamanagementplaner kan se forskellige ud inden for forskellige videnskabsgrene. Derfor indeholder værktøjet mulighed for tilpasninger til forskellige typer videnskab og til forskellige institutioners behov.

Integreret med WAYF

DMPonline er open source og bliver udviklet i Skotland af Digital Curation Centre. I et pilotprojekt har DTU drevet en dansk version. Den er nu flyttet til DeiCs infrastruktur.

Den danske udgave er endvidere integreret med WAYF. Derfor kan forskere på universiteterne og andre institutioner på WAYF logge ind via deres egne institutioner.

Opgaven med at styre indholdet af DMPonline er delt mellem DTU's bibliotek og Københavns Universitetsbibliotek, der hører under Det Kgl. Bibliotek. Endvidere er der mulighed for lokale aktiviteter på universiteter og forskningsbiblioteker. Det kan fx gå ud på at udvikle nye skabeloner til værktøjet.

"Jeg anbefaler, at nye brugere begynder med at anvende en enkel standardskabelon i værktøjet. Jeg har set nogle forslag til skabeloner, hvor forskerne skal besvare 60 eller 70 spørgsmål. Det gør det meget tungt at komme i gang," bemærker Anders Sparre Conrad.

Projektet regner med at opdatere DMPonline til en ny version, der ventes klar sidst på året. Den nye version bliver baseret på programkode fra DMPRoadmap-projektet, der integrerer DMPonline med det amerikanske DMPTool.

Læs mere

Relaterede nyheder

Relateret indhold