Anders Sparre Conrad bliver formand for datamanagement-forum

Af Torben B. Sørensen , 19/09/17
Den nye formand for Nationalt Forum for Forskningsdata Management vil arbejde for, at institutionerne opbygger en velfungerende praksis for datamanagement.
Anders Sparre Conrad
"Jeg vil arbejde for, at Nationalt Forum for Forskningsdata Management bidrager til at sikre, at de penge som bliver bevilget på nationalt plan, skaber bedst mulig sammenhæng mellem lokale initiativer og den europæiske og globale udvikling," siger Anders Sparre Conrad, der er ny formand for forummet.

Den hidtidige formand for Nationalt Forum for Forskningsdata Management, Henrik Pedersen, forlader posten for at blive dekan på Aalborg Universitet. Ny formand bliver Anders Sparre Conrad. Han er specialkonsulent i Forskerservice, Københavns Universitetsbibliotek, som er en del af Det Kgl. Bibliotek.

"Mit daglige arbejde drejer sig om at udvikle og idriftsætte services og infrastruktur til håndtering af forskningsdata. Det handler både om it og forskning – om at arbejde tæt sammen med forskere om at implementere løsninger, så de giver mest mulig værdi for forskningen," siger han.

For øjeblikket arbejder han som projektleder på DMPonline og på at etablere et data repository i samarbejde med Københavns Universitet. Herudover deltager han de humanistiske infrastruktur-projekter DIGHUMLAB i Danmark og Parthenos i EU-regi.

Forummet er blevet et stærkt community

Anders Sparre Conrad kender til forummets arbejde, da han hidtil har været medlem, siden det blev stiftet i 2015.

"Dengang var datamanagement nyt for mange. Det er det ikke længere, og alle er i gang med at skabe rammer og udvikle kompetencer på egne institutioner. Forummet har udviklet sig til et stærkt community af forskellige fagligheder.

Jeg vil som formand gerne være med til at styrke denne community-funktion med fokus på, at vi i samarbejde får etableret en velfungerende praksis ude på institutionerne. I den forbindelse drømmer jeg om, at det bliver relevant for flere forskere at deltage i forummet," siger han.

Tilpasning til EU-krav

Siden forummet blev stiftet, er EU-kommissionen gået ind på området med krav om FAIR data (Findable, Accessible, Interoperable, Re-usable), datamanagement-planer, Open Research Data Pilot i Horizon 2020-programmet og European Open Science Cloud.

"Det er top-down initiativer, som vi er nødt til at tage bestik af, når vi tilrettelægger lokal praksis. Jeg håber, at forummet kan danne ramme om nogle bottom-up processer, som kan være med til at sikre, at vores datamanagement-services og open science-initiativer passer ind i EU’s rammer, så vi i Danmark får mest mulig gavn af denne udvikling.

Jeg vil arbejde for, at Nationalt Forum for Forskningsdata Management bidrager til at sikre, at de penge som bliver bevilget på nationalt plan, skaber bedst mulig sammenhæng mellem lokale initiativer og den europæiske og globale udvikling. Det handler også om at tage bestik af områder, hvor det giver bedst mening at udvikle nationale services og infrastruktur.

Det er en spændende tid at være med i opbygningen af open science-området. Jeg ser frem til samarbejdet med forummet, med LedelsesCAB’en og med ministerium, styrelse og internationale partnere i det omfang, vi kan bidrage her," siger Anders Sparre Conrad.

Læs mere

Relaterede nyheder

Relateret indhold