Open Science kræver øget investering i e-infrastruktur

Af Gitte Julin Kudsk , 31/05/17
Hvis Danmark skal klare sig i den internationale konkurrence på forskningsområdet, skal forskerne have adgang til den nyeste teknologi inden for supercomputere, netværk og datamanagement. Det er en af anbefalingerne i en netop offentliggjort rapport fra DeiC.

Den globale udvikling mod åbne forskningsresultater og forskningsdata og de europæiske initiativer på området åbner nye muligheder for forskningens anvendelse af digitale data. Al forskning er digitaliseret eller er ved at blive det. Derfor bliver adgangen til digital infrastruktur også afgørende for forskningens konkurrenceevne.

Den tanke ligger bag et sæt anbefalinger, som DeiC har udarbejdet til de politiske beslutningstagere. Anbefalingerne har til formål at sikre, at dansk forskning er konkurrencedygtig på verdensplan.

Den moderne digitaliserede forskning, kræver at forskerne får let adgang den e-infrastruktur, der er behov for.

Nogen forskning kan kun lade sig gøre, når forskerne har adgang til supercomputere med stor regnekraft og massive datamængder. Nogen forskning har behov for at flytte data fra et sted til et andet, og kræver et sikkert og stabilt højhastighedsnetværk. Digitaliseret forskning kaldes også for eScience.

Digital forskning bygger på data. Forskningsprojekter skaber nye data og dermed nye udfordringer: Data skal kunne lagres, genfindes og genbruges.

Bevægelsen for Open Science arbejder for at gøre forskningsresultater frit tilgængelige. Den suppleres nu af en bevægelse mod Open Data, hvor også data fra forskningsprojekter skal deles frit.

Danmark savner en vision

DeiCs bestyrelse og direktion mener, at Danmark har brug for en national vision for, hvordan vi bedst kan udnytte eScience og Open Science. Ud fra visionen skal der lægges en plan for etablering og vedligeholdelse af fremtidens danske e-infrastruktur.

Sådan en vision og plan kræver et bredt samarbejde, der omfatter universiteterne, bevaringsinstitutionerne (forskningsbiblioteker og arkiver), privat forskning, sygehusvæsenet, de politiske beslutningstagere og erhvervslivet.

DeiCs bestyrelse og direktion foreslår, at Danmark især sætter ind på seks kerneområder:

  1. Fortsat understøttelse af aktiviteter, der sikrer Open Science- og eScience-kompetencer.
  2. Investering i nationale supercomputeranlæg.
  3. Øget investering i datamanagement af forskningsdata.
  4. Sikring af forskningsnettet som en fortsat ”state-of-the-art” forskningsinfrastruktur.
  5. Øget satsning på sikkerhed i e-infrastrukturen.
  6. Aktiv deltagelse i internationalt samarbejde.

Det er vigtigt at få sat i gang, inden den internationale udvikling for alvor sætter ind og efterlader de danske forskere uden de digitale muligheder.

DeiC er klar til at samarbejde om udfordringerne.

På vegne af DeiCs bestyrelse og direktion,

Børge Obel, bestyrelsesformand

Læs mere

Relaterede nyheder

Relateret indhold