Kompetencecenter søger to studentermedhjælpere

Af Torben B. Sørensen , 23/05/17
DeiC eScience Kompetencecenter søger studentermedhjælpere til at udbrede kendskabet til eScience.

De to studentermedhjælpere skal være med til at fremme kompetence-udviklingen inden for eScience i Danmark.

Den ene stilling får fokus på den kommunikative del af udbredelsen. Det handler om at synliggøre udviklingen inden for eScience i Danmark. Det inkluderer at gøre eScience synlig på de sociale medier (Twitter, LinkedIn, podcast m.m.), samt give et grundlæggende overblik over de forskellige dele af eScience, sådan at alle kan få en god introduktion og blive inspireret til at arbejde med det.

Den anden stilling handler om at skabe overblik over eksisterende eScience-kurser i en både national og nordisk sammenhæng. Det inkluderer at holde eScience træningsportal og lignende nationale og internationale platforme opdateret. Endvidere skal medhjælperen udvikle materialer til selvlæring på hjemmesiden.

Begge stillinger kommer til at indgå i et team, som består af kompetencecenterchefen og en projektleder. Begge får en central rolle i iscenesættelsen af den nationale eScience kompetence-indsats. Der bliver frihed og selvstændighed til at komme med input og være med til at forme arbejdsopgaverne.

Læs mere

Relaterede nyheder