740 gigabit over Atlanten er første skridt mod global netværksstandard

Af Torben B. Sørensen , 21/04/17
Forskere har nu adgang til en samlet båndbredde på 740 gigabit/s mellem Europa og Nordamerika. Netværksforbindelserne overholder kravene i Global Network Architecture-specifikationen.

Seks internationale forskningsnet i USA og Europa er gået sammen i organisationen Advanced North Atlantic Collaboration (ANA): CANARIE (Canada), ESnet (USA), GÉANT (Europa), Internet2 (USA), NORDUnet (Norden) og SURFnet (Holland). De driver netværk med en samlet kapacitet på 640 Gbit/s. Hertil kommer 100 Gbit/s kapacitet fra Networks for European, American and African Research (NEAAR).

Ud af de i alt 740 Gbit/s transatlantisk båndbredde er de 400 Gbit/s bredt tilgængelige, mens 340 Gbit/s drives af ESnet specifikt til forskere inden for energi, klima og astronomi.

Forbindelserne går via forskellige søkabler. Det er med til at gøre netværket robust, idet det kan køre videre, selvom et søkabel skulle blive ødelagt.

ANA-samarbejdet begyndte i 2013. En udløber af samarbejdet er arbejdet på at udvikle en fælles standard for, hvordan nationale forskningsnet kan sammenkobles internationalt: Global Network Architecture.

Det første bud på en referencearkitektur blev lanceret i januar: Global Network Architecture Reference v1.

Partnerne i ANA overholder kravene i Global Network Architecture. Efterhånden som andre internationale forskningsnet også begynder at følge arkitekturen, vil det blive enklere at sammenkoble nationale forskningsnet med hinanden.

DeiC driver det danske forskningsnet, der har internationale forbindelser via NORDUnet. Dermed får danske forskere glæde af den høje kapacitet og robustheden i ANA-netværket.

Læs mere

Relaterede nyheder

Relateret indhold