Applikationsekspert skal lære forskere at programmere

Af Torben B. Sørensen , 12/12/16
DeiC har ansat Lukas Berger som national repræsentant i CodeRefinery-projektet, der skal øge kvaliteten af videnskabelig software.

CodeRefinery er et nordisk projekt koordineret af NeIC (Nordic e-Infrastructure Collaboration). Formålet med projektet er at gøre forskere bedre til at udvikle software og udnytte de muligheder, ny hardware og software tilbyder.

En del af projektet går ud på at undervise forskerne i moderne systemudviklingsmetoder og værktøjer.

Lukas Berger
Lukas Berger

DeiC og NeIC har ansat Lukas Berger som applikationsekspert, der skal stå for nogle af kurserne. Han kommer fra en stilling på DTU Bioinformatik, hvor han arbejder på den nationale life-science-supercomputer Computerome.

Han udvikler også software til den danske node i Elixir-samarbejdet, en europæisk infrastruktur for bioinformatik.

Invitation til forskere

Lukas Berger er frikøbt på halv tid i to år. I den periode skal han være med til at afholde workshops for forskere i Danmark samt deltage i nordiske workshops.

"Vi vil gerne opfordre danske forskere til at kontakte Lukas Berger, hvis de vil udbygge deres kompetencer inden for systemudvikling. Det kan både være inden for programmering til supercomputermiljøer og andre former for videnskabelig software," siger kompetencecenterchef Lene Krøl Andersen, DeiC, der sidder i styregruppen for CodeRefinery.

Foruden workshops skal CodeRefinery-projektet også stille værktøjer til rådighed og hjælpe forskermiljøer med at dele softwaremoduler og anden viden.

Kontakt

Interesserede kan kontakte Lukas Berger ved at sende en mail til lukbe@dtu.dk. Skriv helst på engelsk.

Læs mere

Relaterede nyheder

Relateret indhold