Netværk behandler jura i digital forskning

Af Torben B. Sørensen , 20/01/16
Netværket for forskning, etik og jura skal se på de juridiske problemstillinger, som moderne forskning møder. Det nye netværk blev etableret i forbindelse med en workshop den 18. januar, som DeiC havde arrangeret sammen med UBVA (Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde) og DigHumLab.

Formålet med netværket er at synliggøre det arbejde, der allerede sker inden for forskningsetiske og juridiske problemstillinger. Det gælder for eksempel Forskerportalen, som UBVA står bag, og arbejdet i Nationalt Forum for Forskningsdata Management og andre ERFA-grupper.

Endvidere skal netværket tage initiativ til netværksarrangementer om aktuelle spørgsmål på området.

Det nye netværk er åbent for alle interesserede. Man kan melde sig til det via DeiC eScience Vidensportal.

DeiC administrerer netværket, der ledes af en styregruppe bestående af:

  • Helle Meldgaard, specialkonsulent i DeiC
  • Morten Rosenmeier, professor ved Københavns Universitet og formand for UBVA (Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde)
  • Clement Salung Petersen, lektor ved Københavns Universitet og konsulent for UBVA
  • Birte Christensen-Dalsgaard, projektleder, DigHumLab

Yderligere information

Netværket for for forskning, etik og jura blev dannet på en workshop på DTU den 18. januar 2016

Netværket for for forskning, etik og jura blev dannet på en workshop på DTU den 18. januar 2016

Relaterede nyheder