Udvalg ser på DeiCs fremtid

Af Torben B. Sørensen , 08/01/16
Rektorkollegiet har nedsat et udvalg, der skal klarlægge universiteternes ønsker til fremtiden for DeiC.

Mandatet for DeiC (Danish e-Infrastructure Cooperation) i den nuværende form udløber med udgangen af 2016. Inden 1. juli 2016 skal der indgås en aftale om, hvorvidt og hvordan aktiviteterne skal føres videre.

Til det arbejde har Rektorkollegiet under Danske Universiteter nedsat et udvalg under ledelse af rektor Mads Tofte, IT-Universitetet.

Rektorkollegiets udvalg ventes at vende tilbage til Styrelsen for Forskning og Innovation med et oplæg. DeiCs bestyrelse ser det som en positiv udvikling, at universiteterne har engageret sig i området.

Læs mere

Referat fra møde i DeiCs bestyrelse den 3. december 2015

Relaterede nyheder

Relateret indhold