KONCH - fra lyd til tekst i dine forskningsprojekter

KONCH udnytter den nyeste teknologi til at levere hurtig transskription af dine forskningsinterviews, foredrag, fokusgruppeinterviews eller anden lyd, der er relevant for studerende og forskere.

DeiC har som et initiativ til understøttelse af specielt forskere inden for humaniora og samfundsvidenskab, indgået aftale med KONCH om at forskere og studerende på danske universiteter også kan anvende produktet i 2021. Den enkelte bruger skal ikke betale noget - der er aftalt en omkostningsfordeling mellem universiteterne.

Der er i øjeblikket en udbudsproces i gang om indkøb af en speech-to-text-tjeneste, og det forventes at vinderen heraf afløser eller forlænger brugen af KONCH. Den nye tjeneste vil blive et tilbud til alle institutioner, der er tilsluttet DeiC.

Fordele

  • Servicen er udviklet specielt til universitetsbrug
  • Tjenesten kan anvendes af personer fra de otte danske universiteter uden betaling også i 2021.

Hvad gør du?

Kontakt den person, der nedenfor er angivet som kontaktperson for at komme i gang med at bruge KONCH. Kontaktperson vedrørende selve aftalen hos DeiC er Martin Bech: martin.bech@deic.dk

Kontakt og support

Det enkelte universitet står selv for support på tjenesten. Kontakt den relevante person fra dit universitet.

Aalborg Universitet: support@its.aau.dk

Aarhus Universitet: bss.it@au.dk

Syddansk Universitet: servicedesk@sdu.dk

Roskilde Universitet: It-souschef Mads Sinkjær Kjærgaard

CBS: Liselotte Brandstrup

Københavns Universitet: Ole Jochumsen

IT-Universitetet: Servicedesk

DTU: IT-chef Steen Pedersen

Revideret 21/04/21