Interimbestyrelse for 2019

Af Gitte Julin Kudsk , 14/12/18
Som en del af overgangen til en fornyelse af det nationale samarbejde om digitalt forskningsinfrastruktur får DeiC ny interimbestyrelse 1. januar 2019

Det seneste år har repræsentanter fra universiteterne og Styrelsen for Forskning og Uddannelse arbejdet på at formulere en ny strategi for nationalt samarbejde om digitalt forskningsinfrastruktur og dermed for DeiCs fremtidige aktiviteter og organisering. Rapporten fra dette arbejde forventes offentliggjort i starten af det nye år.

Som et første led i ændringerne er DeiCs nuværende bestyrelse blevet afbeskikket pr. 31. december 2018. Universiteternes rektorkollegie har udpeget medlemmer til en interimbestyrelse for 2019, som Styrelsen for Forskning og Uddannelse forventes formelt at udpege.

Medlemmerne af interimbestyrelsen er:

  • Dekan John Renner Hansen, Københavns Universitet
  • Universitetsdirektør Arnold Boon, Aarhus Universitet
  • Dekan Henrik Bindslev, Syddansk Universitet
  • Prorektor Peter Kjær, Roskilde Universitet
  • Dekan Henrik Pedersen, Det Tekniske Fakultet for IT og Design, Aalborg Universitet
  • Forskningsdekan Katrine Krogh Andersen, DTU
  • Universitetsdirektør Kirsten Winther Jørgensen, CBS
  • Prorektor Jens Chr. Godskesen, IT-Universitetet

Rektorkollegiet har den 11. december 2018 udpeget dekan John Renner Hansen som formand for interimsbestyrelsen

Interimbestyrelsen har som sin primære opgave at sikre en fortsættelse af DeiCs aktiviteter og den operationelle stabilitet på den ene side og at forberede transition til og adressering af anbefalingerne i den kommende strategi på den anden side.

Læs mere

DeiC leverede i december 2017 en analyserapport, som en del af det vidensgrundlag, der ligger til grund for den kommende nationale strategi for digital forskningsinfrastruktur.

Rapporten "Digital infrastruktur til forskning i verdensklasse 2025" kan læses her (https://www.deic.dk/da/analyserapport-digital-infrastruktur-til-forskning-i-verdensklasse-2025)

Relaterede nyheder

Relateret indhold