Derfor er dine tjenester hurtige og sikre

Ved at bygge private skyer kan tjenesterne på forskningsnettet holdes i sikkert regi, hvor GDPR bliver nemmere at kontrollere og overvågning fra udlandet udelukkes.

Værd at vide om sikkerhed

 

Where Are You From er Danmarks identitetsføderation for forskning og uddannelse. Vi gør det muligt at bruge digitale identiteter fra forsknings- og uddannelsesinstitutioner uden for institutionernes egne loginsystemer.

Danish Computer Security Incident Response Team overvåger sikkerheden på forskningsnettet.

DKCERT tilbyder en række sikkerhedsrelaterede tjenester til institutionerne på forskningsnettet.

DeiC har afsluttet den første store del af arbejdet med at opnå en ISO-certificering.

I NORDUnet, der hoster mange af de tjenester, der udbydes til forskningsnettets medlemmer gennem DeiC, har man taget et bevidst valg.

Det handler om, at man selv vil hoste de tjenester, der udbydes til forskningsnet i Norden.

”Det betyder, at vi har fuld kontrol over alle dele af den infrastruktur, der er mellem brugeren og vedkommendes data – med den kortest mulige forbindelse via forskningsnettet, som også er meget vanskeligt at aflytte, siger Martin Bech, der er chef for forskningsnet og tjenester i DeiC.

Fordelene ved det er, at brugerne bibeholdes i sikre omgivelser hvor områder som spionage, overvågning eller overholdelse af GDPR-bestemmelserne holdes i kort snor. NORDUnet har eksempelvis skrevet en række GDPR-skabeloner, der nemt kan tilpasses til den enkelte brugers behov.

Den private sky

Ved at anvende forskningsnettet bliver afstanden fra A til B hurtig og kort, fordi trafikken afvikles på dedikerede linjer uden anden trafik end den fra medlemmerne.

Det er en af grundene til, at tjenesterne holdes i et internt univers. Men også udfordringerne med at andre lytter med, priser og kravene om håndtering af persondata har stor vægt i denne beslutning.

Helt konkret løses opgaven ved, at NORDUnet køber softwaren til en tjeneste og installerer den i en privat sky, der befinder sig på forskningsnettet.

”Faktisk kommer en bruger af eksempelvis medietjenesten Kaltura slet ikke uden for DeiCs netværk, når tjenesten anvendes, fordi den hostes i en privat sky og tildeles via forskningsnettet,” fortæller Martin Bech.

En del af betalingen til cloud-tjenester er udgifter til trafik, storage, netværk og support. Meget af det har institutionerne på forskningsnettet allerede betalt, hvilket medfører, at det er muligt at opnå fornuftige priser på produkterne, der kan leveres til kostpris til forskningsnet i Norden.

Forudsigelser og sort magi

Forskningsnettet

Det er selvfølgelig ikke uden udfordringer at drive tjenesterne selv. De kræver blandt andet, at nettet er dimensioneret korrekt i forhold til antallet af brugere.

Kommunikationen mellem udbyder og brugerne af tjenesterne er derfor vigtig. Hvis en bruger pludselig anvender fem gange så meget kapacitet, som det er aftalt, så opstår der et problem.

Derfor skal man sørge for god kontakt til brugerne, god planlægning i forhold til fremtidens forbrug krydret med en smule sort magi til at forudsige fremtiden, for at give den bedste brugeroplevelse med de enkelte tjenester.

Læs mere

Revideret 07/01/21

Relaterede nyheder

Relateret indhold