Er forskningsnettet forbudt?

Her kan du læse om forholdet og reglerne mellem FM-aftalen om datakommunikation og forskningsnettet.

Værd at vide om jura og økonomi

 

Driftsudgifterne til forskningsnettet deles mellem institutionerne i forhold til deres årsomsætning.

Universiteter og andre danske forskningsinstitutioner kan blive tilknyttet forskningsnettet.

Leverandører af netværksforbindelser og udstyr har flere muligheder for at levere til forskningsnettet og DeiC.

Vi får med jævne mellemrum henvendelser om forholdet mellem FM-aftalen om datakommunikation og forskningsnettet, her kan du læse om reglerne.

Statslige institutioner (også med bevillingsformen "statsfinansieret selvejende institution" som f.eks. universiteterne) er forpligtet til at bruge Statens Indkøbs aftaler. Det fremgår af "Cirkulære om indkøb i staten", CIR nr. 9112 af 20.3.2012, §2, stk. 3.

På datakommunikationsområdet har Staten indgået en aftale med Nianet A/S den 1.1.2012. Denne aftale skal i fornyet udbud, inden den udløber den 31.12.2015. 

Lige siden datakommunikation først kom på Statens Indkøbs program, har det været anerkendt, at forskningsnettets indkøb af forbindelser ikke er omfattet af FM-aftalen. Institutionerne kan ligeledes aftage forskningsnet-forbindelser uden at være i modstrid med indkøbscirkulæret. Et mødenotat om den sag kan ses i dette dokument (PDF).

Når nu det forholder sig sådan, har nogle institutioner imidlertid undret sig over, hvorfor der ikke direkte står noget om forskningsnettet på statensindkob.dk.

Forklaringen er, at det er fordi det slet ikke er nødvendigt, at der står noget om det.

Når en statslig institution har brug for en given ydelse, har den altid valget mellem, at staten selv producerer ydelsen, eller at den bliver købt ude i byen (outsourcet). Man kan altså selv bestemme, om man vil have statsansatte til at reparere biler, gøre rent osv., eller om man vil outsource disse opgaver og købe ydelsen hos en privat leverandør.

Det gælder også datakommunikation. Her har man igen valget mellem at lade staten selv løse sine behov eller outsource. Hvis man outsourcer, skal man følge cirkulæret, der siger, at man skal bruge FM-aftalen med Nianet A/S.

Men der er altså også det valg at lade interne, statslige ressourcer løse opgaven. At forskningsnettet er en sådan statslig aktivitet, kan man se af, at den er defineret i finanslovens §19.17.06.11.

Altså: Institutioner, der kan tilsluttes forskningsnettet, har frit valg mellem at bruge FM-aftalen (Nianet) og forskningsnettet - også gerne på samme tid, hvis det giver mening.

Uddybende information og spørgsmål om dette kan rettes til Martin Bech, email martin.bech@deic.dk

Revideret 07/01/21

Relaterede nyheder

Relateret indhold