Eksamen: Scenarie 5

 

Lokalitet:
Censor og studerende deltager fra samme lokale. Under voteringen forlader den studerende lokalet. 

Scenarie 5 Lokalitet A Lokalitet B Lokalitet C Lokalitet D
Vejleder / Eksaminator                   X    
Censor            X              
Studerende            X                         
Live support              X          

Udstyr:

Som i scenarie 3 anvender censor og studerende en speakerphone og to computere, da de deltager fra samme lokale. Der skal i denne situation være en person til stede, som kan opstille det nødvendige udstyr, logge ind i møderummet for censor og studerende og sikre, at lyd og webcam virker efter hensigten. Da censor og studerende sidder ved hver deres computer, bør de have et minimumskendskab til systemet.

 

Revideret 17/12/15

Relaterede nyheder

Relateret indhold