Eksamen: Scenarie 3

Lokalitet:

Vejleder og studerende befinder sig på samme lokalitet (samme lokale). Censor befinder sig på uddannelsesinstitution, der har ansvaret for eksamen.

Scenarie 3 Lokalitet A Lokalitet B Lokalitet C Lokalitet D
Vejleder / Eksaminator                   X    
Censor Udd.Institution                 
Studerende           X                     
Live support              X           

Udstyr:

Både den studerende og vejleder/eksaminator skal have hver en computer til rådighed. I stedet for headset til hver computer skal der her anvendes en speakerphone tilsluttet eksaminators computer. Eksaminator og studerende kan herved tale frit ud i rummet og begge høre censor via den anvendte speakerphone.

Censor, der befinder sig på uddannelsesinstitutionen, der har ansvaret for eksamen, skal typisk bare sætte sig til computeren og tage headset på. IT-service eller andre har forberedt det lokale setup, så der kræves minimal teknisk kompetence af censoren til at kunne gennemføre eksaminationen. Behovet opstår f.eks. hvis censor ikke selv har det nødvendige udstyr dvs. computer, webcam og headset eller en for ringe internetforbindelse. Ulempen for censor er, at censoropgaven kunne være løst hjemmefra, hvis censors IT-udstyr og internetforbindelse havde været af en passende kvalitet.

Revideret 17/12/15

Relaterede nyheder

Relateret indhold