Eksamen: Scenarie 2

Lokalitet:

I dette scenarie befinder alle deltagere sig på forskellige lokaliteter. Censor og vejleder opholder sig enten hjemme eller på sin arbejdsplads og den studerende på en uddannelsesinstitution. 

Scenarie 2 Lokalitet A Lokalitet B Lokalitet C Lokalitet D
Vejleder / Eksaminator          X      
Censor                    X    
Studerende                      X  
Live support                          X

Udstyr:

Som mikrofon anvendes et headset (gerne et USB-headset), eller mikrofon i eksternt USB-kamera, eller i sidste instans computerens integrerede mikrofon. Førstnævnte giver den bedste lyd.

Revideret 17/12/15

Relaterede nyheder

Relateret indhold