Eksamen: Scenarie 1

Lokalitet:

Vejleder og censor befinder sig i samme lokale og anvender en fælles computer med webcam (internt eller eksternt). Den studerende befinder sig på et af universitetet godkendt sted og er under opsyn jf. eksamensbekendtgørelsen. Typisk på et andet universitet, en anden uddannelsesinstitution eller en ambassade. 

Scenarie 1 Lokalitet A Lokalitet B Lokalitet C Lokalitet D
Vejleder / Eksaminator          X      
Censor          X      
Studerende            X    
Live support              X  

Udstyr:

For de personer, der deltager fra samme lokation, anvendes en speakerphone som mikrofon; f.eks. ClearOne Chat 150 USB - pris ca. 3000 DKK. Alternativ: f.eks. Jabra Speak 410 - pris ca. 800 DKK.

Hvis der kun er én deltager på en lokation, anvendes et headset, eller mikrofon i ekstern USB-kamera, eller i sidste instans intern mikrofon i computeren. Det bedste resultat fås med et USB headset og det værste resultat fås typisk med intern mikrofon i computeren.

Revideret 17/12/15

Relaterede nyheder

Relateret indhold