eScience komiteen

eScience komiteen er sammensat af udpegede forskere fra de otte universiteter.

Komiteen rådgiver DeiCs bestyrelse, DM LedelsesCAB og HPC LedelsesCAB om udvikling og aktiviteter inden for e-infrastrukturområderne og for DeiC eScience kompetencecenter. 

Medlemmerne er udpeget af DeiCs bestyrelse efter indstilling fra universiteterne november 2013. Gruppen er nedsat for perioden 1. januar 2014 - 31. december 2016.


Medlemmer

 • Josva Kleist, Aalborg Universitet (Formand)
 • Fane Naja Groes, Copenhagen Business School
 • Ole Sigmund, DTU
 • Søren Brunak, Københavns Universitet
 • Bente Maegaard, Københavns Universitet
 • Claudio Pica, Syddansk Universitet
 • Jens Chr. Godskesen, IT-Universitetet
 • Jeppe Olsen, Aarhus Universitet
 • Jakob Grove, Aarhus Universitet
 • Henrik Lolle, Aalborg Universitet
 • Henning Christiansen, Roskilde Universitet
 • Lene Krøl Andersen, DeiC kompetencecenter
 • Steen Pedersen, CEO DeiC

Gruppen sekretatiatsbetjenes af projektleder Birgitte Vedel Thage, DeiC


Referater

Revideret 08/01/16

Relaterede nyheder

Relateret indhold