National styringsstruktur for forskningsdatamanagement

En række organer indgår i styringsstrukturen for arbejdet med forskningsdatamanagement.

Styringsstruktur for forskningsdatamanagement i Danmark

De mange lokale, nationale og internationale indsatser, som den nationale strategi for forskningsdata management peger på, fordrer koordinering. Der er derfor etableret en styringsstruktur for forskningsdata management på nationalt niveau. Den er implementeret således:

Nationalt Forum for Forskningsdata Management (DM Forum)

Etableret som 3-årigt pilotprojekt, der afrapporterer aktiviteter og leverancer til DeiC bestyrelsen og DEFF styregruppen for årlig evaluering og stillingtagen til, hvorvidt og hvordan det skal fortsætte.

Forummet er omdrejningspunkt for erfaringsudveksling og samarbejde om udvikling af kompetencer og infrastrukturer, koordinerer den danske indsats ifm. internationale aktiviteter, deltager i/følger relevante organer, følger projekter som ELIXIR over landegrænser og følger EU på området åbne data. Forummet er garant for, at der ikke opbygges lokale eller nationale løsninger, hvis udenlandske løsninger kan anvendes.

Formanden er udpeget af DeiC bestyrelsen og DEFF Styregruppen efter indstilling fra interessenterne.

  • Læs mere om DM Forum, forummets opgaver og medlemmer.

Den Nationale eScience Komite under DeiC

Virkefeltet er udvidet til også at omfatte forskningsdata management med ansvar for de videnskabelige aspekter i arbejdet i Nationalt Forum for Forskningsdata Management. 

Teknisk Referencegruppe for Forskningsdata Management (DM TekRef)

Etableret som åben referencegruppe, der understøtter Nationalt Forum for Forskningsdata Management og DM LedelsesCAB, gennem teknisk rådgivning og anbefalinger. Formanden er udpeget af DeiC bestyrelsen og DEFF Styregruppen efter indstilling fra gruppen.

Ledelses Change Advisory Board for Forskningsdata Management (DM LedelsesCAB)

Ledelsesmæssige knudepunkt med ansvar for at føre tilsyn med den nationale indsats.

CAB’en behandler indstillinger fra eScience komiteen, DM TekRef og Nationalt Forum for Forskningsdata Management og sender sine anbefalinger til beslutning hos DeiC bestyrelsen og DEFF Styregruppen.

DM LedelsesCAB’en består af de tre formænd fra ovennævnte fora, samt en repræsentant fra hhv. 

  • Rigsarkivet
  • Statsbiblioteket og Det Kongelige Bibliotek
  • Registrene (KOR)
  • Rektorkollegiets CIO-forum
  • Operatøren af Forum
  • DEFF 
  • DeiC

CAB’ens formand er udpeget af DeiC bestyrelsen og DEFF Styregruppen.

DeiC bestyrelsen og DEFF Styregruppen

Behandler indstillinger fra DM Ledelses-CAB. Beslutninger skal træffes i enighed. Indsats, resultater og med¬finansiering evalueres løbende mhp. beslutning om fortsat finansiering af aktiviteterne. Formanden for forummet skal to måneder før ny bevillingsperiode indsende evaluering og plan via DM LedelsesCAB til DeiC bestyrelsen og DEFF Styregruppen, før midler frigives.

Rektorkollegiets CIO-forum

Indgår med ansvar for at undersøge og koordinere valg af universiteternes infrastruktur¬løsninger og for at etablere fælles løsninger sammen med DeiC, hvor det giver mening.

Revideret 27/11/15

Relaterede nyheder

Relateret indhold