National strategi for FAIR forskningsdata management

Her finder du den nationale strategi for data management baseret på FAIR-principperne.

Strategien retter sig mod forskningsinstitutioner og forskningsfinansierende fonde. Den definerer et antal principper og tilhørende indsatsområder, som kan styrke udbredelse og finansiering af god data management-praksis, resulterende i flere FAIR forskningsdata (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable), i Danmark.

Strategien er en del af udmøntningen af EU’s direktiv om åbne data og den danske implementering af dette i PSI-loven. Den skal dermed bidrage til at opfylde forskningens og samfundets forventning til stigende tilgængelighed af offentligt finansieret forskning.

Du kan læse strategien her:

  • Dansk version PDF
  • Engelsk version PDF

For at sikre den nationale koordinering af implementeringen af strategien nedsætter Uddannelses- og Forskningsstyrelsen en følgegruppe. Du kan finde kommissoriet for følgegruppen for strategien her.

Strategien tager afsæt i ’Strategi for nationalt samarbejde om digital forskningsinfrastruktur’. Uddannelses- og Forskningsstyrelsen bad DeiC stå i spidsen for udvikling af FAIR-strategien.

Hvis du vil vide mere:

Hvis du er interesseret i at vide mere er du velkommen til at henvende dig til Anders.Conrad@deic.dk eller Rene.Belso@deic.dk

Revideret 21/04/21

Relaterede nyheder

Relateret indhold