National strategi for forskningsdatamanagement

Den nationale strategi for forskningsdatamanagement skal sikre Danmark bedre og mere konkurrencedygtig forskning gennem effektiv opsamling, sikring, formidling og genbrug af relevante forskningsdata.

image by luckey_sun https://flic.kr/p/bx1jvU CC BY-SA 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode

CC BY-SA 2.0 by luckey_sun  

DEFF og DeiC-logoerForskningsdata er vigtige aktiver for såvel de danske universiteter som for nationen – både forskningsmæssigt og økonomisk. De lever ofte en isoleret og ikke-fremtidssikret tilværelse – privat hos forskeren, i it-afdelinger eller på kommercielle skytjenester. De er sjældent entydigt linket til forskere, projekter og publikationer, og derfor svære at dele og genfinde for verifikation eller genbruge til nye forskningsformål.

Formålet med nærværende strategi er at sikre Danmark bedre og mere konkurrencedygtig forskning gennem effektiv opsamling, sikring, formidling og genbrug af relevante forskningsdata.

Strategien er vedtaget af DeiC og DEFF ultimo december 2014. 

National strategi for forskningsdatamanagement

Engelsk resumé af strategien


Bilag til strategien

Bilag 01. Styregruppens medlemsliste med kontaktinformation

Bilag 02. Styregruppens kommissorium

Bilag 03. DeiC og DEFF oplæg vedrørende national strategi og proces for datamanagement

Bilag 04. Diskussionsoplæg vedrørende strategiske indsatsområder

Bilag 05. Forslag til afdækninger og videre forløb

Bilag 06. Afdækning A: Bevillingsgiveres krav

Bilag 07. Afdækning B: Juridiske rammer og udfordringer

Bilag 08. Afdækning C: Udenlandsk inspiration vedr. politikker

Bilag 09. Afdækning D: Udenlandsk inspiration vedr. incitamenter

Bilag 10. Afdækning E: Faglige miljøers behov og præferencer

Bilag 11. Høringssvar


Andre dokumenter

Diskussionsoplæg om national strategi for datamanagement (udsendt som optakt til strategiprocessen i forbindelse med interessentmøde den 28. juni 2013)

Revideret 27/11/15

Relaterede nyheder

Relateret indhold