GO FAIR

GO FAIR arbejder for en implementering af FAIR-principperne.

GO FAIR er en bottom up medlemsdrevet initiativ, som sigter mod implementering af FAIR-principperne. FAIR principper står for F(indable), A(ccessible), I(nteroperable) og R(eusebale).

DeiC har etableret et samarbejde med GO FAIR, primært omkring Metadata for Machines (M4M) workshops.

Metadata for Machines (M4M) er en del af GO FAIR’s tre punkts FAIRificerings metode som herudover består af  FAIR Implementation Profiles (FIP) og  FAIR Data Points (FDP).

GO FAIR er i gang med en restrukturering af sin internationale organisation, og DeiC håber at indgå et nærmere samarbejde i løbet af 2021.

Hvis du vil vide mere:

Hvis du er interesseret i at vide mere er du velkommen til at henvende dig til Anders.Conrad@deic.dk

Revideret 17/03/21

Relaterede nyheder

Relateret indhold