EOSC

European Open Science Cloud (EOSC) samler institutionelle, nationale og europæiske interessenter, initiativer og datainfrastrukturer ud fra en vision om at udvikle en sammenhængende infrastruktur af forskningsdata og forskerrettede tjenester i Europa, baseret på FAIR principperne.

Ideen med European Open Science Cloud er, at Infrastrukturen skal kunne tilgås og benyttes på tværs af landegrænser og fagområder, altså være et internet af FAIR data og tjenester.

EOSC Association

EOSC Association er den juridiske enhed bag EOSC partnerskabet, som institutioner i Europa kan melde sig ind i mod at betale et medlemsgebyr. DeiC er af Undervisnings- og Forskningsministeriet udpeget til at være dansk “mandated member”, altså at repræsentere Danmark i associationen. Herudover indgår Uddannelses- og Forskningsstyrelsen i EOSC Steering Board.

Der planlægges i foråret 2021 oprettet en række Advisory Groups under EOSC Association, altså arbejdsgrupper, som man vil kunne melde sig til at deltage i. Deltagelse i grupperne sker på egen regning.

EOSC-Nordic

EOSC-Nordic faciliterer koordination af EOSC initiativer i baltiske og nordiske lande. Du kan finde mere information omkring aktuelle og afslutede projekter på EOSC-Nordic’s hjemmeside og EOSC-Nordic’s wiki.

DeiC deltager i EOSC-Nordic projektet sammen med 23 andre organisationer fra 10 nordiske og baltiske lande. Direktør Gitte Julin Kudsk repræsenterer DeiC i EOSC-Nordic Executive board.

EOSC-Nordic arbejder på 6 Arbejdspakker.

Hvis du vil vide mere?

Du kan finde artikler og nyheder eller tilmelde dig EOSC-Nordics nyhedsbrev på projektets hjemmeside.

Du kan kontakte EOSC-Nordic eller Anders Sparre Conrad, leder af data management i DeiC.

Revideret 17/03/21

Relaterede nyheder

Relateret indhold