Andre aktiviteter

Danske datamanagement relaterede initiativer og aktiviteter udenfor DM Forum, dvs. uden tilskud ud af de nationalt afsatte midler

Bedre videnskabelige "rulletekster"

Vil du være med til at arbejde for anerkendelse til dem 

CRediT badges - en illustration fra en ORCID blogpost om CRediT orcid.org
  • der skriver software
  • der står for datamanagement

og alle andre, der medvirker til at skabe forskningsresultaterne?

Mogens Sandfær, Bibliometri og Datamanagement teamet, DTU, er tovholder på et dansk initiativ til udbredelse af den åbne standard CRediT - Contributor Roles Taxonomy. Se fx 

Hvorfor CRediT? Illustration fra Clifford Lynch

En række forlag og tidsskrifter har implementeret - eller er i gang med at implementere - CRediT, fx PLOS, BioMed Central, Cell (Elsevier) og GigaScience (Oxford University Press).

Tilsvarende er leverandører som Digital Science og open software communities som Mozilla Science Lab i gang med at implementere funktionalitet der understøtter brug af CRediT, og centrale infrastrukturer som ORCID (registrant for unikke forsker IDer) og DataCite  (udstedelse af persistente IDer til datacitation) understøtter det allerede. Bevilligsgivere/funders som Wellcome Trust arbejder også aktivt for sagen.

Det danske initiativ består foreløbig i opbygning af et netværk af interesserede med tilhørende mailinglist forum. 

Alle med interesse for CRediT og udbredelse af standarden kan melde sig på mailinglisten ved henvendelse til Helle Meldgaard DeiC.

Data Flow Toolkit (prototype)

Et online værktøj til at anskueliggøre data flowet i et forskningsprojet og få en fælles terminologi omkring det. Værktøjet er under udvikling, men en fuldt fungerende prototype ligger på  dataflowtoolkit.dk 

dataflowtoolkit.dk

Data Flow Toolkit kan bruges både i undervisning i datamanagement og ifm. datamanagement support, og i et forskningsprojekt som reference ift. datamanagement termer.

Det er udviklet på baggrund af erfaringerne fra undervisningstemaet i Data Management i Praksis projektet, og bygget op omkring en database, der definerer sammenhængen mellem centrale temaer og byggeklodser i et forskningsprojekt: Objekter, processer og systemer. 

Tanken bag er, at der ikke findes nogen generisk livscyklus, der kan passe på alle forskningsprojekter, men derimod mange forskellige praksisser, og det er dem man opbygger et flow for. Der er hjælp til at finde observationspunkter, og det er frit hvilket detaljeringsniveau man ønsker.

Værktøjet, der er et produkt af et samarbejde mellem flere institutioner, er gratis at bruge - og indholdet kan genbruges frit (CC licens) og trækkes på via API, så fx definitionerne på diverse datamanagement termer kan indgå på andre websider. 

Kontakt evt. tovholder Karsten Kryger Hansen AAU for mere information.

RDA Research Data Alliance - national group

RDA logo

DeiC er indtrådrådt i RDA som ”Organisational Member” med DM Forum formand Henrik Pedersen som kontaktperson i ”Organisational Assembly”.

Der er oprettet en dansk RDA National Group ’RDA in Denmark’: https://www.rd-alliance.org/groups/rda-denmark 

Indhold til siden er under udarbejdelse. Har du lyst til at bidrage, så skriv til administratorerne for gruppen Diba Terese Markus (DM Forum sekretariat) og Lene Krøl Andersen (DeiC). Det kunne fx være, at du har lyst til at formidle din institutions datamanagement initiativer og resultater.

Revideret 09/02/17