Datamanagement LedelsesCAB

Ledelses Change Advisory Board for Forskningsdata Management (DM LedelsesCAB) er etableret som en del af den Nationale Strategi for Forsknings Datamanagement, der blev vedtaget i december 2014 af DeiC’s bestyrelse og DEFF styregruppen.

Ansvarsområde

DM LedelsesCAB behandler indstillinger fra eScience Komiteen, DM Teknisk Referencegruppe og Nationalt Forum for Forskningsdata Management og sender sine anbefalinger til beslutning hos henholdsvis DeiC bestyrelsen og DEFF Styregruppen.

DM LedelsesCABen har derudover ansvar for at føre tilsyn med den nationale indsats og rapportere til DeiC bestyrelsen og DEFF Styregruppen. 


Medlemmer af DM LedelsesCAB

  • Formand Klaus Kvorning, Vicedirektør for Korncern-IT, CIO, Københavns Universitet (udpeget af Rektorkollegiets CIO-forum) 
  • Anders Sparre Conrad, Specialkonsulent, Forskerservice, Københavns Universitetsbibliotek (formand for Nationalt Forum for Forskningsdata Management) 
  • Bjarne Andersen, Vicedirektør, It Udvikling & Infrastruktur, Det Kgl. Bibliotek
  • Kirsten Kristmar Villadsen Vicedirektør og chef for Indsamling og Bevaring, Rigsarkivet
  • Kirsten Ohm Kyvik professor, institutleder, Syddansk Universitet (Repræsentant for Det Koordinerende Organ for Registerforskning KOR)
  • Josva Kleist, Lektor, Institut for Datalogi, Aalborg Universitet. CTO NORDUnet (Formand for DeiC eScience Komite) 
  • Michael Rasmussen, Sektionsleder, ForskningsIT, DTU (Formand for DM TekRef)
  • Mogens Sandfær, kontorchef Afdelingen for Forskning og Relationer, DTU (Operator for Nationalt Forum for Forskningsdata Management)
  • Steen Pedersen, CEO DeiC
  • Helle Bernskov, projektkoordinator, DEFF

Gruppen sekretariatsbetjenes af Rene Belsø, chef for internationale relationer, DeiC.


Referater

Revideret 07/01/16

Relaterede nyheder

Relateret indhold