Nationalt Forum for Forskningsdata Management - sammensætning

Formand
 • Anders Sparre Conrad

Specialkonsulent, Forskerservice, Københavns Universitetsbibliotek

Medlemmer

Aalborg Universitet

 • Kåre Lehmann Nielsen

Lektor, Institut for Kemi og Biovidenskab, Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet 

 • Bo Bai

Chefkonsulent, AAU It Services - Infrastrukturservices

 • Karsten Kryger Hansen

Specialkonsulent, Universitetsbiblioteket

 • Ellen Knudsen

Fuldmægtig, Universitetsbiblioteket

 • Nils Thidemann (suppleant)
Chefkonsulent, AUB

Aarhus Universitet

 • Anne Marie Pahuus

Prodekan for forskning, Faculty of Arts

 • Christian Storm Pedersen

Centerleder, lektor, Center for Bioinformatik (BiRC), Faculty of Science and Tehnology

 • Jacob Styrup Bang

IT-arkitekt, AU IT og Digitale Medier

 • Susanne Kudsk (suppleant)
Specialkonsulent AU Forskning og Eksterne Relationer - Erhvervssamarbejde og Teknologioverførsel, Emdrup

Copenhagen Business School

 • Lars Nondal

Chefkonsulent, Biblioteket

 • Mareike Buss

Informationsspecialist, Forskningdata Management Støtteenheden, Biblioteket

 • Dicte Madsen (suppleant)
Informationsspecialist

Danmarks Tekniske Universitet

 • Michael Rasmussen

Sektionsleder, Sektionen for fag-it, Afdelingen for IT Service

 • Gitte Bruun Jensen

Bibliotekschef

 • Signe Gadegaard

Akademisk medarbejder, DTU bibliotek

 • Katrine Flindt Holmstrand

Projektmedarbejder,  Bibliometri og Data Management, Afdelingen for Innovation og Sektorudvikling

 • Lise Ingemann Mikkelsen

Teamleder, Forskerservice

IT-Universitetet

 • Henrik Engell-Hedager
Specialkonsulent, Research Support teamleder
 • Peter Forsmann (suppleant)

Research Consultant

Københavns Universitetet

 • Lene Offersgaard

Senioringeniør, Center for Sprogteknologi, Det Humanistiske Fakultet

 • Nicole Schmitt

Professor, Biomedicinsk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

 • Susanne den Boer

Research Adviser, Office of Research and Innovation, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

 • Thomas Schlichting

Specialkonsulent, informationssikkerhed, Koncern-IT

 • Bo Bendix (suppleant)
Områdeleder, Koncern-it, Drift og Support

Roskilde Universitet

 • Sacha Zurcher

Forskningsbibliotekar, Undervisning og Forskersupport, Roskilde Universitetsbibliotek    

 • Sara Schrøder Kaas (suppleant)
AC-fuldmægtig, RUC Forskningsservice

Syddansk Universitet

 • Anne Gerdes

Lektor, Institut for Design og Kommunikation, Det Humanistiske Fakultet

 • Asger Væring Larsen

Specialkonsulent, Forsknings- og Analysesektionen, Universitetsbiblioteket

 • Evgenios Vlachos
Forskningsbibliotekar
 • Bjørn Høj Jakobsen
CTO
 • Richard Dennis
bibliotekar

Det Kongelige Bibliotek

 • Katrine Düring Davidsen
Teamkoordinator, Forskerservice
 • Falco Hüser
Seniorrådgiver, Universitetsbibliotekarens ledelsessekretariat
 • Michael Svendsen

Specialkonsulent, Københavns Universitetsbiblioteks forskningsstøtteenhed

Rigsarkivet

 • Anne Sofie Fink Kjeldgaard

Områdeleder, Dansk Data Arkiv, Formidling af it-arkivalier og forskningsdata

 • Mette Hall-Andersen

Områdeleder, Indsamling af myndighedsdokumentation og forskningsdata

 • Rikke Søndergaard Kristensen (suppleant)
Arkivar
Sekretariat
 • Diba Markus

Projektleder, datamanagement, DeiC ledelsessekretariat

 • Rene Belsø

Koordinator, datamanagement, DeiC ledelsessekretariat

Revideret 27/11/15

Relaterede nyheder

Relateret indhold